Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.
De klimapolitiske rammer har betydning for virksomhedernes produktions- og markedsvilkår, og du kan her få et overblik over de vigtigste beslutninger, der påvirker danske virksomheder inden for global, europæisk og national klimapolitik.
For mange virksomheder kan de ændrede klimaforhold få konsekvenser for både produktion, omkostninger og indtjening. Det er derfor en god ide at undersøge, hvordan klimatilpasning kan integreres i relevante planer og procedurer.

DI arbejder for en klimapolitik, der bidrager til en balanceret grøn omstilling, som både understøtter konkurrencedygtighed og vækst.

TROELS RANIS, UNDERDIREKTØR ENERGI- OG KLIMAPOLITIK
Samfundsøkonomisk kan det betale sig at tilpasse byerne til det nye klima. Når kommunerne klimatilpasses i et fornuftigt samarbejde mellem offentlige og private, kan vi skabe grønne arbejdspladser og vækst.
KARIN KLITGAARD, MILJØPOLITISK CHEF
På Klimakompasset kan du beregne din virksomheds CO2-udledninger. Du kan også finde gode råd til, hvordan du kan udarbejde en klimastrategi og målrette indsatsen for en CO2-reduktion i jeres virksomhed.