På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Øget udledning af drivhusgasser som følge af menneskelig aktivitet påvirker naturen omkring os og hele samfundet. Virksomhederne kan bedst bidrage med løsninger, hvis rammevilkårene er gode. Du kan læse mere her om klimapolitik og DI's aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i Paris i december 2015.

 

For mange virksomheder kan de ændrede klimaforhold få konsekvenser for både produktion, omkostninger og indtjening. Det er derfor en god ide at undersøge, hvordan klimatilpasning kan integreres i relevante planer og procedurer.

Det er vigtigt for vores fælles fremtid at få løst klimaudfordringer. DI bakker op om en international ambitiøs indsats gennem en god COP21 aftale. Og vi arbejder for vores virksomheder for at sikre nogle gode energi- og klimapolitiske rammevilkår i EU og Danmark.

TROELS RANIS, BRANCHEDIREKTØR, ENERGI- OG KLIMAPOLITIK

Samfundsøkonomisk kan det betale sig at tilpasse byerne til det nye klima. Når kommunerne klimatilpasses i et fornuftigt samarbejde mellem offentlige og private, kan vi skabe grønne arbejdspladser og vækst.

KARIN KLITGAARD, MILJØPOLITISK CHEF
På Klimakompasset kan du beregne din virksomheds CO2-udledninger. Du kan også finde gode råd til, hvordan du kan udarbejde en klimastrategi og målrette indsatsen for en CO2-reduktion i jeres virksomhed.