På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om vagtoverenskomsten

OK2017. DI og Serviceforbundet for VSL indgik 17. marts 2017 en 3-årig aftale om vagtoverenskomsten, som dækker vagter, der er ansat i vagtfirmaer i DI Overenskomst II.

Forlig

DI og VSL er 17. marts 2017 blevet enige om fornyelse af Brancheoverenskomst for Vagtselskaber med G4S-protokollater.

Der er i alt ansat godt 2.000 vagter i virksomheder omfattet af vagtoverenskomsten.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

Timeløn og tillæg

Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr.

Genetillæg reguleres pr. 1. marts 2017 med 1,6 pct., pr. 1. marts 2018 med 1,6 pct. og pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.

Lærlinge– og elevsatser reguleres med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.

Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.

Lokale aftaler og lokalløn

Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid og overarbejde, herunder betalingen for overarbejde.

Fra 1. marts 2018 bliver der mulighed for at aftale lokal løn, hvor en del af medarbejdernes normalløn kan udmøntes lokalt på baggrund af en aftale med tillidsrepræsentanten. Lokalløn kan pr. 1. marts 2018 udgøre 0,50 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 1,0 kr. pr. time.

Medarbejdere med børn

Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.

Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.

Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.

Syge og ældre

Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.

Der indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Tillidsrepræsentanter

Der indføres et vederlag til tillidsrepræsentanter, der pr. 1. maj 2017 udgør:

  • Valggrundlag til og med 49 personer: 9.000 kr. pr. år
  • Valggrundlag mellem 50 og 99 personer: 16.500 kr. pr. år.
  • Valggrundlag på 100 personer og opefter: 33.000 kr. pr. år.

Underleverandører

Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller VSL kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.

Arbejdstid – alternativ referenceperiode og tillæg nytårsnat

Der er indført en mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden over 6 måneder i stedet for de nuværende 3 måneder. Til gengæld udgør bufferen 9 timer i stedet for 14 timer, hvis man vælger den alternative referenceperiode, som man i øvrigt skal meddele VSL, at man bruger. Skifte kan ske ved udgangen af en referenceperiode.

Derudover er det aftalt, at tillægget, der efter overenskomsten blev givet fra kl. 6.00 1. januar til kl. 6.00 2. januar nu fremrykkes, så tillægget gives fra kl. 00.00 1. januar til kl. 00.00 2. januar.

Aftale skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.  

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 23-03-2017 OPDATERET: 18-09-2017