På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forlig om Vikaroverenskomsten

OK2017. 3F Transport og DI (DIO-II) indgik den 18. marts en 3-årig aftale om Vikaroverenskomsten.

Forlig

Dansk Industri og 3F Transport er 18. marts blevet enige om fornyelse af Vikaroverenskomsten indenfor 3F’s faglige arbejdsområder.

Overenskomsten dækker de vikarer, der er ansat i vikarbureauer medlem af DIO-II, som sendes ud til vikarbureauets kunder.

Hovedelementerne i aftalen

Løn og arbejdstid for en vikar følger, reglerne hos den kunde der arbejdes for. Det betyder, at stigninger i lønnen og ændringer i arbejdstiden følger kundens overenskomst og lokalaftaler, for den det specifikke arbejde vikaren udfører.

Uddannelse og kompetencer

 • Støtten til medarbejderes selvvalgte uddannelse hæves fra 55 til 80 kr. pr. time.
 • Parterne er enige om at oprette en konsulenttjeneste til at understøtte arbejdet med at sikre flere faglærte i vikarbranchen.
 • Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan fremtidens kompetenceudvikling inden for branchen kan understøttes af HTSK-fonden.

Sygdom, børn og seniorer

 • Der indføres øget ret til frihed i forbindelse med barns sygdom.
 • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing.
 • Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet.
 • Medarbejdere, der bliver ramt af sygdom inden planlagt afspadsering, kan afholde afspadseringen senere.
 • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.
 • Der indføres en udvidet seniorordning fra 5 år før den til enhver gældende folkepensionsalder, hvor hele, eller dele, af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.

Øvrige elementer

 • Parterne er enige om, at der i et eventuelt mæglingsforslag skal indgå en opfordring til Folketingets partier om hurtigst muligt at genetablere værnet i godskørselsloven imod social dumping.
 • Vikarerne får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet, hvis de fortsætter i samme arbejde men skifter vikarbureau eller kommer fra en fast stilling i brugervirksomheden.
 • Lønmodtagersiden får adgang til et hurtigt afklarende møde på brugervirksomheden i tilfælde, hvor der kan være tvivl, om arbejdet er omfattet af vikarloven eller ej.
 • Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller 3F Transportgruppe kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.

Aftalen skal vedtages som del af mæglingsforslag

Ændringerne træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har vedtaget dem som en del af et samlet mæglingsforslag. Virksomheder skal derfor først tage højde for de nye regler og satser, når mæglingsforslaget er vedtaget.

Indtil da gælder overenskomsten for 2014-2017.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2017, når overenskomsten er endeligt trådt i kraft.

DI vil informere nærmere om, hvornår overenskomsten træder i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har taget stilling til mæglingsforslaget.

Forligsaftale
Hvis du er medlem af DI, kan du hente hele aftaleteksten som pdf.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-03-2017 OPDATERET: 18-09-2017