På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Praktikplads-AUB: Nu kommer virksomhedens egne tal

AUB. 12. april 2018 begyndte AUB udsendelsen af breve med foreløbige opgørelser over virksomhedernes bidrag til Praktikplads-AUB. Brevene udsendes til virksomhedernes e-boks og alene til de virksomheder, som er omfattet af Praktikplads-AUB-ordningen. Brevene vil indeholde link til virksomhedens egne tal på virk.dk.
Modelfoto

Fra den 12. april udsender AUB breve til virksomhederne med foreløbige opgørelser over virksomhedernes bidrag til Praktikplads-AUB. Udsendelsen forventes at være afsluttet i løbet af uge 16.

I forbindelse med at AUB nu har fået adgang til et mere dækkende datamateriale, er der sket en justering af de vejledende måluddannelsesratioer, som tidligere er udmeldt. For den private sektor er ratioerne typisk 0,3 til 0,5 procentpoint højere end de tidligere udmeldte ratioer. Tabellen nedenfor gengiver for den private sektor såvel de tidligere udmeldte målratioer og de gældende målratioer for 2018.

Oversigt over målratioer privat sektor:

     Tidligere udmeldt målratio  Gældende målratio 2018
De fire første cifre i branchekoden   Branche   Privat sektor  Privat sektor
 0100 – 0399  A. Landbrug, skovbrug og fiskeri  0,034  0,039
 0500 – 0999  B. Råstofindvinding  0,021  0,023
 1000 – 3399  C. Fremstillingsvirksomhed  0,024  0,027
 3500 – 3599  D. El-, gas- og fjernvarmeforsyning  0,021  0,024
 3600 – 3999  E. Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand  0,021  0,025
 4100 – 4320  F1. Bygge- og anlægsvirksomhed  0,029  0,034
 4321 – 4329  F2. Bygningsinstallation  0,034  0,039
 4330 – 4399  F1. Bygge- og anlægsvirksomhed  0,029  0,034
 4500 – 4799  G. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler  0,026  0,030
 4900 – 5399  H. Transport og godshåndtering  0,022  0,025
 5500 – 5699  I. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed  0,032  0,036
 5800 – 6399  J. Information og kommunikation  0,023  0,026
 6400 – 6699  K. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring  0,020  0,023
 6800 – 6899  L. Fast ejendom  0,022  0,025
 6900 – 7599  M. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser  0,024  0,027
 7700 – 8299  N. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester  0,021  0,024
 8400 – 8499  O. Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring  0,025  0,029
 8500 – 8599  P. Undervisning  0,023  0,027
 8600 – 8899  Q. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger  0,022  0,025
 9000 – 9399  R. Kultur, forlystelser og sport  0,024  0,027
 9400 – 9699  S. Andre serviceydelser  0,026  0,030
 9700 – 9999  X. Uoplyst  0,035  0,027

    

 

PUBLICERET: 11-04-2018 OPDATERET: 17-04-2018