På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny ferielov vedtaget

LOVGIVNING. Danmark skal have en ny ferielov. Folketinget har dem 25. januar 2018 vedtaget den nye ferielov. Den skal træde i kraft den 1. september 2020. Baggrunden for den nye ferielov er, at den hidtidige er i strid med EU-retten.

Ny ferielov

I henhold til EU’s. arbejdstidsdirektiv skal alle lønmodtagere have ret til fire ugers betalt ferie, der skal afholdes og optjenes inden for en 12 måneders periode. Den nuværende danske ferielov lever ikke op til dette, idet der kan gå helt op til 16 måneder, før en nyansat medarbejder får ret til betalt ferie.

Dette er den væsentligste grund til, at ferieloven nu skal laves om.

De nye regler træder i kraft den 1. september 2020.

Samtidighedsferie

På de fleste punkter bliver den nye ferielov lige som den eksisterende. Der vil stadig være ferie med løn til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere samt ferie med feriegodtgørelse til timelønnede medarbejdere.

Medarbejderne optjener fortsat 2,08 dages ferie for hver måned, de er ansat, og ferieprocenten er også fremadrettet 12,5 pct.

Den væsentligste ændring er, at det fremover bliver såkaldt samtidighedsferie. Der vil ikke længere være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår.

Det betyder, at medarbejderen afholder ferien samtidig med, at den optjenes. Når medarbejderen har arbejdet en måned, har vedkommende ret til at holde 2,08 dages ferie.

Ferieåret ændres

For at medarbejderne kan nå at optjene nok ferie til at holde tre ugers hovedferie i ferieperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august.

Hvis en medarbejder ikke holder ferie i perioden 1. september til 1. maj, betyder det, at medarbejderen har optjent 16,64 dage til afholdelse i hovedferieperioden, der som hidtil går fra 1. maj til 30. september.

Dermed har medarbejderen som hidtil mulighed for at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden den 1. maj til 30. september.

Udvidet garantiordning

Virksomheder, der er omfattet af en feriekortordning, kan beslutte, at ordningen fremover skal gælde for alle medarbejdere og ikke som hidtil kun for de overenskomstdækkede medarbejdere.

Ændret beskatning

Feriegodtgørelse for medarbejdere, der er omfattet af en feriekortordning, skal fremover først beskattes, når ferien holdes og ikke efter de nuværende regler, hvor feriegodtgørelse beskattes i takt med optjeningen.

ACF nedlægges

Feriepengeinfo ændres således, at den også gælder for virksomheder, der anvender feriekort. Det betyder, at Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) bliver nedlagt.

Overgangsordning

Når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020, vil medarbejdere, der har været beskæftiget fra den 1. september 2019 til den 1. september 2020, have optjent 25 dages ferie.

Hvis disse optjente feriepenge skulle udbetales til medarbejderne, ville det være en meget stor økonomisk belastning for de virksomheder, som ikke afregner til feriekonto.

Derfor bliver der etableret en fondsordning, så virksomhederne kan beholde værdien af disse fem uger, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Alternativt kan virksomheden indbetale de fem ugers ferie til den nye fond. 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 30-01-2018 OPDATERET: 30-01-2018