På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Middagsinvitation til jobansøger var sexchikane

SEXCHIKANE. En caféejer havde i et svar på en jobansøgning kommenteret på ansøgerens udseende, inviteret hende på middag og sendt hende et billede af sig selv. Ligebehandlingsnævnet fandt, at dette udgjorde sexchikane, og idømte virksomheden en godtgørelse på 12.500 kr.
Modelfoto: Colourbox

Inviterede ansøger på middag

En kvinde søgte den 15 januar 2018 en deltidsstilling på en café. Kvinden blev efterfølgende kontaktet af ejeren af caféen. Heri kommenterede han på ansøgerens udseende og sagde, at hun havde et ”very amazing appearance”.

I svaret på jobansøgningen inviterede caféejeren også kvinden ud at spise, og han havde desuden vedhæftet et billede af sig selv.

Kvinden klagede over dette til ligebehandlingsnævnet den 9. april 2018.

Omfattet af ligebehandlingsloven

I ligebehandlingsloven defineres sexchikane som enhver uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, som har det formål at krænke en persons værdighed, ved f.eks. at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at caféejerens svar med kommentarer om ansøgerens udseende, invitation på middag og vedlæggelse af eget billede, var omfattet af ligebehandlingslovens definition på sexchikane.

Godtgørelse for sexchikane

Der var altså påvist faktiske omstændigheder, som kunne tyde på sexchikane efter ligebehandlingsloven. Det var derfor caféejerens ansvar at løfte bevisbyrden for, at kvinden ikke var blevet krænket, hvis han skulle slippe for at betale godtgørelse.

Caféejeren havde dog, trods flere opfordringer, valgt ikke at komme med bemærkninger til sagen.

Ligebehandlingsnævnet fandt derfor ikke, at han havde løftet bevisbyrden, og han blev derfor dømt for sexchikane.

Godtgørelsen blev fastsat efter praksis for godtgørelsesniveuaet ved afvisning af ansøgere til deltidsstillinger på grund af køn. Indehaveren blev idømt at skulle betale 12.500 kr. til kvinden.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Afgørelsen viser, at en virksomhed kan blive dømt til at betale godtgørelse for sexchikane, før der er sket ansættelse, i denne sag under selve rekrutteringen.

Dette understreger vigtigheden af, at virksomheder på forhånd fastsætter retningslinjer for, hvordan behandling af jobansøgninger skal foregå.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-10-2018 OPDATERET: 09-10-2018