På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forsinket efterlevelse af overenskomst kostede bod

En virksomhed skal betale 100.000 kroner i bod, fordi virksomheden implementerede nye overenskomstregler langsommere end aftalt.

For langsom implementering af regler

En virksomhed var ikke i stand til at implementere nye overenskomstregler så hurtigt, som det var aftalt med medarbejderne. Den langsommere efterlevelse af reglerne betød økonomiske besparelser for virksomheden.

Virksomheden anerkendte under hele forløbet, at det ikke havde været muligt at overholde den indgåede aftale, og virksomheden var derfor indstillet på at betale en bod.

Overenskomstbruddet bestod i, at reglerne ikke blev implementeret på én gang, men trinvist i løbet af efteråret 2015. I forbindelse med sagen erkendte virksomheden, at der som følge af den trinvise implementering var opnået en besparelse på i alt 379.000 kr.

Sagen kom for Arbejdsretten, fordi parterne ikke kunne blive enige om bodens størrelse.

Implementeringsbilag forhandlet på plads

Baggrunden for sagen var, at overenskomstparterne ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2012 indgik et særskilt bilag, hvor de aftalte den tidsmæssige implementering af de nye regler. Det fremgik af aftalen, at de nye bestemmelser skulle træde i kraft 1. september 2015 eller snarest muligt derefter samt, at bestemmelserne skulle implementeres i sin helhed.

Aftalen kunne ikke overholdes

I løbet af sommeren 2015 viste det sig, at det ikke var muligt for virksomheden at nå hele implementeringen til den aftalte tid, hvilket blev meddelt medarbejderforeningen. Problemet opstod på grund af manglende programmeringskapacitet hos it-leverandøren. Virksomheden forsøgte herefter at indgå en ny aftale med medarbejderforeningen, hvilket ikke lykkedes. Implementeringsbilaget blev herefter trinvist implementeret frem til 1. januar 2016, hvor det var implementeret i sin helhed.

Erkendte at aftale ikke var overholdt

Ved bodsudmålingen lagde Arbejdsretten vægt på, at virksomheden på et tidligt tidspunkt havde erkendt, at aftalen om implementeringsbilaget ikke kunne overholdes. Det havde også betydning, at virksomheden havde indgået aftalen uden i tilstrækkelig grad at have sikret sig, at det var muligt at overholde både intentionen om hurtig implementering og kravet om en samlet implementering.

Boden blev på baggrund af en samlet vurdering fastsat til 100.000 kr.   

DA førte på vegne af DI sagen for virksomheden.

DI's råd

Det er DI’s vurdering, at det i denne sag kom virksomheden til gavn, at de på et tidligt tidspunkt erkendte, at aftalen ikke kunne overholdes samt, at virksomheden strakte sig lang for at få en ny aftale i stand.

I denne sag er det værd at bemærke, at bodens størrelse blev udmålt til et mindre beløb end den af virksomheden erkendte besparelse.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 03-05-2016 OPDATERET: 31-10-2016