På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opsagt arbejdsmiljø-repræsentant var ikke særligt beskyttet

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT. En arbejdsmiljørepræsentant, der var akademiker og ansat på en virksomhed uden overenskomst, nød ikke en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Det afgjorde Københavns Byret i en principiel sag med tre dommere.

Afskedigelsesbeskyttelse efter arbejdsmiljøloven

Medarbejderen, der var ansat som IT-medarbejder, blev opsagt med begrundelsen ”samarbejdsvanskeligheder”. Medarbejderens forbund mente, at medarbejderen nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse, fordi medarbejderen var valgt som arbejdsmiljørepræsentant på virksomheden. 

Forbundet henviste til arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, der har følgende ordlyd: ”Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

Diskussion om "tilsvarende fagligt område"

Virksomheden var ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. Alligevel påstod forbundet, at beskyttelsen med henvisning til arbejdsmiljøloven kunne hentes i overenskomster, der gjaldt for akademikere på andre virksomheder samt andre faglige områder på det danske arbejdsmarked. Forbundet henviste også til overenskomster gældende for funktionærer, herunder Industriens Funktionæroverenskomst.

Forbund: Krav på grundlæggende afskedigelsesbeskyttelse

Endelig var forbundet af den opfattelse, at der måtte gælde en helt grundlæggende afskedigelsesbeskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter, uanset ordlyden af arbejdsmiljølovens bestemmelse.

Virksomhed: Ingen grundlæggende afskedigelsesbeskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter

Virksomheden gjorde gældende, at der ikke gælder en grundlæggende afskedigelsesbeskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Derudover påpegede virksomheden, at der i det konkrete tilfælde ikke findes et ”tilsvarende fagligt område”, hvor tillidsrepræsentanter, og dermed arbejdsmiljørepræsentanter, nyder en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

Virksomhed frifundet i byretten

Københavns Byret gav virksomheden ret i, at der ikke gælder en grundlæggende beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Dommen slår fast, at der ikke er nogen holderpunkter i arbejdsmiljøloven for, at der skulle gælde en almindelig regel om, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder en særlig afskedigelsesbeskyttelse. Beskyttelsen knytter sig nemlig fortsat til, at der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Virksomheden fik også medhold i, at der i den konkrete sag ikke fandtes et tilsvarende fagligt område, der gav medarbejderen ret til en særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentant.

Medarbejderen kun beskyttet efter funktionærloven

Medarbejderen var således kun beskyttet af funktionærlovens bestemmelser om usaglig opsigelse. På den baggrund tilkendte byretten medarbejderen tre måneders løn. Dette beløb havde virksomheden dog allerede betalt i forbindelse med afskedigelsen.

DI førte sagen for virksomheden. Sagen er anket til landsretten.

DI's råd

Dommen slår fast, at der ikke gælder en grundlæggende afskedigelsesbeskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter.

Herudover slår dommen fast, at der som udgangspunkt ikke gælder en særlig afskedigelsesbeskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter, der er ansat på ikke overenskomstdækkede virksomheder, og for hvilke der ikke findes et ”tilsvarende fagligt område”, hvor tillidsrepræsentanter er særligt beskyttede mod afskedigelse. Sådanne medarbejdere nyder som udgangspunkt ikke beskyttelse mod afskedigelse efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2.

Dommen er således primært relevant for ikke-overenskomstdækkede akademikere på det private arbejdsmarked under DA og LO, idet der for disse typisk ikke er indgået landsdækkende kollektive overenskomster.

Om en arbejdsmiljørepræsentant nyder en særlig beskyttelse mod afskedigelse vil altid bero på en konkret juridisk vurdering. Medlemmer af DI bør altid søge DI’s rådgivning i forbindelse med afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Diskuter sagen på LinkedIn

Diskuter sagen i DI's gruppe på LinkedIn "DI – Personalejura".

Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2:

”Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

Kontakt altid DI, når I skal opsige en beskyttet medarbejder.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 28-04-2015 OPDATERET: 21-03-2017