På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Så meget må børn og unge arbejde i sommerferien

BOGHOLDERI. Vær opmærksom på de få - men vigtige - regler, der gælder, når virksomheden ansætter børn og unge i sommerferien.

Overblik over reglerne

Mange børn og unge vil gerne arbejde i sommerferien, så de kan tjene penge. Det er vigtigt at være opmærksom på nogle få, men vigtige spilleregler, der gælder, når virksomheden ansætter børn og unge.

Under 13 år

Unge under 13 år må ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde.

13-15 år

Unge, der er fyldt 13 år, og indtil de er fyldt 15 år eller er omfattet af undervisningspligten (til og med 9. klasse), må kun udføre lettere arbejde, som eksempler kan nævnes:

Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom emballage.

 • Lettere rengøring og oprydning samt borddækning.
 • Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler).
 • Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
 • Eftersyn og kontrol af produkter.
 • Internt piccoloarbejde.
 • Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer.

De væsentligste arbejdstidsregler for denne aldersgruppe er:

 • Arbejdet må ikke overstige 7 timer og ikke mere end 2 timer på skoledage.
 • De 15-årige må dog arbejde 8 timer på andre dage end skoledage.
 • Der må ikke arbejdes aften og nat, dvs. arbejdstiden skal ligge mellem kl. 06.00 og kl. 20.00. 
 • Den ugentlige arbejdstid må maksimalt være 35 timer i andre uger end skoleuger, for 15-årige dog 40 timer.

Generelt gælder for denne aldersgruppe, at arbejdsgiver skal underrette forældre/værge skriftligt om arbejdets art, vilkår og karakter, herunder arbejdstidens længde, eventuelle sundhedsfarer, ulykkes- og sygdomsfravær og de sikkerhedsforanstaltninger, der er foretaget.

15-18 år

Unge mellem 15 og 18 år (endnu ikke fyldt 18), og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved bestemte former for farligt arbejde.

Fortegnelsen over det forbudte arbejde for denne gruppe unge findes i bilagene til bekendtgørelsen om unges arbejde.

Ikke farligt arbejde til unge under 18 år

I industrien omfatter det forbudte arbejde primært en række farlige maskiner og kemiske produkter. Forbuddet mod det farlige arbejde gælder ikke arbejde, der indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.

De væsentligste arbejdstidsregler for denne aldersgruppe er:

Der må normalt ikke arbejdes aften og nat, dvs. arbejdstiden skal ligge mellem kl. 06.00 og kl. 20.00.

Der er dog visse undtagelser, som f.eks. inden for landbrug og restauranter, se § 23 i bekendtgørelsen om unges arbejde. 

Arbejdstiden for unge må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne beskæftiget i samme fag, dog ikke mere end 8 timer dagligt og 40 timer ugentligt.

Arbejdsgiveren skal føre tilsyn

Derudover skal arbejdsgiveren sørge for en grundig oplæring og instruktion af de unge, samt sikre at de unges arbejde udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Tilsynet skal være tilpasset arbejdets art.

 

Pauser og hvileperioder
 • Hvis den daglige arbejdstid er mere end 4½ time, skal der holdes en pause på mindst 30 minutter
 • Der skal være 2 sammenhængende fridage hver uge (7 døgn). Hvis det ikke er muligt, skal det ene fridøgn ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af fridøgnene skal normalt være en søndag.
 • Der skal være en hvileperiode på 12 timer for de 15-18-årige og 14 timers hvile for de 13-14-årige. Hvis der er undervisningspligt, gælder derudover, at skolegang tæller som hvileperiode.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 21-06-2016 OPDATERET: 29-11-2018