På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Rejseforsikring erstatter ikke A1

UDSTATIONERING. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på hvad rejseforsikringer dækker, og hvad den såkaldte A1-attest dækker ved en medarbejders udstationering. En rejseforsikring dækker ikke de rettigheder, der opnås ved betaling af sociale bidrag (ATP).
Modelfoto: Colourbox

Udstationering kræver A1-attest

Når en medarbejder arbejder i udlandet inden for EU/EØS eller et af de lande, som Danmark har indgået aftale med for en dansk virksomhed, kan medarbejderen eller virksomheden indgive en ansøgning til Udbetaling Danmark om at bevare sin social sikring i Danmark. Det betyder, at en medarbejder, der sædvanligvis arbejder for en arbejdsgiver i Danmark, kan ansøge om at forblive omfattet af dansk sociale sikring, og virksomheden fortsat kan indbetale ATP.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil Udbetaling Danmark med afgørelsen udstede en EU/EØS-attest om dansk social sikring kaldet ”A1-attest”.

A1-attest er et bevis  for, at medarbejderen er social sikret i Danmark under udstationeringen, og at hverken medarbejderen eller virksomheden kan opkræves betaling af sociale sikringsbidrag i andre lande end Danmark.

Det blå sygesikringskort

Når medarbejderne er omfattet af dansk social sikring og skal arbejde inden for EU/EØS, kan de også være dækket af det blå sygesikringskort (EU-sygesikringskortet) under udstationeringen (op til 1 år). Det blå sygesikringskort giver ret til de samme sundhedsydelser på samme vilkår, som borgerne har i det EU/EØS-land, medarbejderen arbejder  i.

Husk forsikringerne

Men reglerne om koordinering af social sikring dækker ikke alle situationer under en udstationering. Derfor er det en god idé at tegne en forsikring for medarbejderen. Den kan eksempelvis blive kaldt expat-forsikring eller rejseforsikring.

En sådan forsikring kan eksempelvis dække medarbejderen ved tyveri af bagage eller andet, skade på ejendele, sygdom og skade, som ikke er dækket af det blå sygesikringskort og sygetransport til Danmark, hvis medarbejderen bliver syg eller kommer til skade.

Virksomheden kontakter typisk sit forsikringsselskab og undersøger, hvilke forsikringer den udstationerede medarbejder har brug for inden afrejse.

Virksomheden er dog ikke forpligtet til at tilbyde disse forsikringer for medarbejderen under udstationeringen, men det er vigtigt at afstemme medarbejderens forventninger til forsikringer, inden han rejser over grænser for virksomheden.

DI's råd

Virksomheder skal søge om A1-attester forud for udstationeringer - også ved kortere rejser. A1-attesten har også indflydelse på medarbejdernes dækning ved sygdom og arbejdsskader.

Derudover skal virksomheden undersøge, om medarbejderne er dækket af en passende forsikring.

Forsikringerne og A1-attesten kan ikke erstatte hinanden, men de supplerer hinanden.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 11-05-2018 OPDATERET: 15-05-2018