På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

En arbejdstilladelse giver ikke ret til alle slags arbejde

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT. Det kræver en særlig tilladelse, hvis medarbejdere med statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS skal holde foredrag, sidde i skolebestyrelsen eller være træner i den lokale fodboldklub.
Modelfoto: Colourbox

En arbejdstilladelse giver ret til arbejde for en bestemt arbejdsgiver

En arbejdstilladelse giver ikke ret til alt arbejde. En arbejdstilladelse under beløbsordningen, positivlisten eller fast track-ordningen giver ret til at arbejde for én bestemt arbejdsgiver i Danmark. Medarbejderen må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som medarbejderen har fået tilladelse til.

Alvorlige konsekvenser for overtrædelse

Arbejde uden tilstrækkelig tilladelse er ulovligt arbejde i Danmark og kan medføre bøde og fængselsstraf til medarbejderen. Samtidig kan det betyde, at opholds- og arbejdstilladelsen, der giver ret til arbejde for virksomheden i Danmark, kan blive inddraget og medarbejderen bedt om at rejse ud af Danmark.

Ikke rigtigt arbejde, men det kræver en tilladelse

Bliver en medarbejder tilbudt at holde oplæg for en interesseorganisation om arbejdet i Danmark eller bedt om at deltage i den lokale velgørende organisation, vil der være tale om arbejde, der kræver arbejdstilladelse.

Bestyrelsesarbejde både lønnet og ulønnet samt frivilligt humanitært arbejde, frivilligt arbejde som eksempelvis træner eller ”kiosk passer” i den lokale idrætsforening er også arbejde, der kræver arbejdstilladelse.

Tilladelse til bibeskæftigelse

Det er muligt at ansøge om en tilladelse til bibeskæftigelse. En tilladelse til bibeskæftigelse er en ekstra arbejdstilladelse og kan ikke træde i stedet for en arbejds- og opholdstilladelse.

Det er en betingelse for at kunne få en tilladelse til bibeskæftigelse, at det ekstra arbejde har en naturlig sammenhæng med det arbejde, som danner grundlaget for arbejds- og opholdstilladelsen.

Ansøgningen er ikke gebyrbelagt, og der er en sagsbehandlingstid på 1 måned.

Tilladelse som volontør

En tilladelse som volontør giver ret til at udføre frivilligt ulønnet arbejde af social eller humanitær karakter.

Det er et krav, at ansøgerne er mellem 18 og 30 år, og der skal være tale om arbejde, som kommer udsatte eller svage grupper til gode. Men det kan også være arbejde med undervisning af børn og unge.

Det er kun lovligt at arbejde i den organisation, som tilladelsen er givet til. Hvis medarbejderen arbejder for andre organisationer, vil der være tale om ulovligt arbejde.

Ansøgningen er ikke pålagt gebyr og der er en sagsbehandlingstid på 3 måneder.

DI's råd

DI anbefaler, at det er et krav i medarbejderens ansættelseskontrakt, at medarbejderen ikke uden virksomhedens viden tager anden beskæftigelse i Danmark, fordi det kan have konsekvenser for medarbejderens arbejds-  og opholdstilladelse.

Hvis medarbejderen ikke overholder denne betingelse i kontrakten, bør I varsle, at det vil få ansættelsesretlige konsekvenser.

DI anbefaler også, at I ved indgivelse af ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til SIRI oplyser om alle særlige arbejdsområder, medarbejderen skal arbejde med som led i sit arbejde. Det vil eksempelvis være bestyrelsesarbejde, oplægsholder for interessenter eller andet, der kan foregå uden for virksomhedens arbejdssted.

Endelig anbefaler DI, at I kontakter personalejura, hvis der er tvivl om, hvorvidt en arbejdstilladelse dækker det (nye) arbejde, som virksomheden ønsker, at medarbejderen skal udføre.

PUBLICERET: 23-01-2018 OPDATERET: 23-01-2018