På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Guiding Principles on
Business and Human Rights

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) blev enstemmigt vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. Retningslinjerne opstiller en klar sondring mellem, hvad der forventes af regeringer, og hvad der forventes af virksomheder. Retningslinjerne repræsenterer den globale standard for forventet ansvarlig adfærd.

Hvad går det ud på?

FN’s retningslinjer definerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå og håndtere virksomheders negative indvirkning på menneskerettighederne. Retningslinjerne bygger på tre fundamentale søjler:

  1. Staternes forpligtelser til at respektere, beskytte og håndhæve menneskerettighederne.
  2. Virksomhedernes forpligtelser til at overholde gældende love og respektere menneskerettighederne.
  3. Adgang til effektive klageinstanser, i tilfælde af brud på menneskerettighederne.  

Retningslinjerne stiller således krav om, at staterne skal træffe passende foranstaltninger for at sikre ”adgang til oprejsning” gennem administrative, retslige, lovgivningsmæssige eller andre egnede midler, i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne.

Hvem er omfattet?

FN’s retningslinjer gælder for alle stater og for alle virksomheder, uanset størrelse, sektor, struktur, ejerskab eller lokalitet. De giver en opskrift på, hvad der kræves for at respektere menneskerettighederne.  

Retningslinjerne betoner, at virksomheder uanset størrelse har samme ansvar for at respektere menneskerettighederne i såvel egen operation som i sin leverandørkæde. Det anerkendes dog, at ansvaret i praksis afhænger af virksomhedens størrelse og mulighed for at gøre sin indflydelse gældende.  

Hvordan leves der op til det?

Virksomheder skal undgå at forårsage krænkelser eller medvirke til negativ indvirkning på menneskerettighederne gennem egne aktiviteter, produkter eller services. Samtidig bør de søge at forebygge eller afbøde negative påvirkninger som er direkte knyttet til virksomheden gennem forretningsforbindelser f.eks. i leverandørkæden.  

For at leve op til dette bør virksomheder etablere hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge krænkelser og reagere, hvis de bliver opmærksomme på mulige krænkelser. Det betyder, at virksomheder bør:

  • Have politikker, der respekterer menneskerettighederne
  • Udvise rettidig omhu (due diligence) ved at etablere processer, der kan identificere, forebygge, udbedre og redegøre for de risici, der måtte være, for at menneskerettighedskrænkelser kan indtræffe
  • Oprette processer for at udbedre eventuelle negative indvirkninger på menneskerettighederne.
Tilmeld dig DIs CSR nyhedsbrev her
Læs DI's informationsblad om FN’s retningslinjer for menneskerettigheder
DANTE PESCE OM DUE DILIGENCE
Få råd og vejledning om due diligence af Dante Pesce, medlem af FN’s arbejdsgruppe for menneskerettigheder og erhverv.
PUBLICERET: 25-01-2016 OPDATERET: 11-01-2019