På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Mangel på kvalificeret arbejdskraft truer virksomhederne

Den største trussel de kommende år er mangel på arbejdskraft. Større end både skat og protektionisme, svarer virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel. Over halvdelen frygter ikke at kunne skaffe medarbejdere nok. DI’s adm. direktør vil have arbejdsstyrken udvidet, medarbejderne opkvalificeret og flere dygtige udlændinge til Danmark.
Mangel på kvalificret arbejdskraft, høje skatter og afgifter samt stigende nationalisme og protektionisme er de tre trusler, danske virksomheder anser som de tre største de kommende år. Foto: Colourbox

Publiceret: 25.09.2017
Af Karen Witt Olsen mail

Hvad truer din virksomhed de kommende år?

Sådan lød spørgsmålet til Dansk Industris Virksomhedspanel. Svaret fra de knapt 600 virksomheder var meget klart:

Over halvdelen af virksomhederne - 57 procent - angiver, at mangel på kvalificeret arbejdskraft, er blandt de tre største trusler mod deres virksomhed.

Særligt de største virksomheder er bekymrede over manglen på medarbejdere.

To tredjedele - 67 procent - af virksomhederne med flere end 100 ansatte svarer i rundspørgen, at manglen på medarbejdere er blandt deres største udfordringer.

- Dansk økonomi er nu for alvor på vej op i fart. Det er velfortjent, men manglen på medarbejdere risikerer at blive den kæp i hjulet, der bremser virksomhedernes evne til at løfte de mange ordrer, siger adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri (DI).

Læs også: Tak for ordren. Desværre har vi ingen medarbejdere til at udføre den 
 

Det er både og

De private virksomheder har i løbet af 2017 allerede skabt 19.000 job.

Ledigheden er nu så lav som umiddelbart før den økonomiske krise, og DI’s adm. direktør frygter, at sker der ikke noget, risikerer Danmark at havne i samme situation, hvor det er svært for virksomhederne at skaffe de hænder og hoveder, de har brug for.

Karsten Dybvad ønsker sig politisk fokus på både at opkvalificere arbejdsstyrken gennem efter- og videreuddannelse og at øge den.

- Virksomheder, politikere og medarbejderes skal selvfølgelig sammen sørge for, at arbejdsstyrken altid har de bedste kvalifikationer, så vi kan matche konkurrenterne i udlandet. Men vi kan ikke videreuddanne os ud af det faktum, at danskerne gennem de seneste godt 40 år har fået for få børn. Der er ganske enkelt færre i den arbejdsdygtige alder, og det skal vi forholde os til, siger han.

Læs også: "Vi taber ordrer"

Der er ikke danske medarbejdere nok

DI’s adm. direktør peger på muligheden for, at for eksempel flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet bliver hjulpet ind på virksomhederne.

Karsten Dybvad understreger dog samtidig, at uanset hvor mange håndtag vi trækker i, er der ikke danske medarbejdere nok til at løfte virksomhedernes udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft – og udføre ordrerne.

- Hvis vi ønsker vækst og velstand i Danmark i de kommende år, er der brug for, at virksomhederne kan hente dygtige medarbejdere i udlandet. Vi så for eksempel gerne, at beløbsgrænsen i den såkaldte beløbsordning bliver sænket, og at forskerskatteordningen bliver forlænget, siger han.

Læs også: Blog - Sig ikke at skat ikke betyder noget

Skat og protektionisme bekymrer også

Netop skat er også noget, der optager de danske virksomheder. 41 procent af virksomhederne svarer i DI’s rundspørge, at de høje danske skatter og afgifter er blandt de største trusler i de kommende år.

Karsten Dybvad håber, at politikerne får forhandlet en god skatteaftale på plads i løbet af efteråret. Gerne af en sådan karakter, at flere har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Han hæfter sig desuden ved, at en tredjedel af virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel også svarer, at de anser stigende nationalisme og protektionisme, som en af de mest presserende trusler mod deres virksomhed i fremtiden.

- Virksomhederne frygter – med rette – at blive hæmmet i deres mulighed for at handle med varer og tjenesteydelser. Men stigende protektionisme handler også om tendensen til at lukke sig om sig selv og lukke andre ude. Det går ud over virksomhedernes muligheder for at tiltrække de udenlandske talenter, vi har så hårdt brug for, siger han.

Læs også DI analyse: Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Dansk Industri foreslår følgende
_ En endnu bedre jobindsats, så vi får flest mulig ledige bragt i spil. Der er fortsat store forskelle mellem kommunerne.
- En skatteaftale, som leverer det størst mulige arbejdsudbud.
- En trepartsaftale, som styrker hele erhvervs- og efteruddannelsesindsatserne
- Flere kvalificerede udenlandske medarbejdere. Ved at forlænge forskerskatteordningen, som regeringen har foreslået, og give udlændinge, som er tilbudt arbejde med høj løn, lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Det kunne også ske ved at udvide positivlisten (der giver udlændinge på minimum bachelorniveau adgang til job, hvor der er mangel på arbejdskraft) med nogle af de faglærte uddannelser, hvor virksomhederne har svært ved at finde medarbejdere. 

 

Vi kan ikke videreuddanne os ud af det faktum, at danskerne gennem de seneste godt 40 år har fået for få børn.
ADM. DIREKTØR KARSTEN DYBVAD, DI
Yderligere info
Kontakt image
Vicedirektør
Tlf: +45 3377 3836
Mobil: +45 2949 4434
E-mail: pgmdi.dk
PUBLICERET: 25-09-2017 OPDATERET: 14-12-2017