Udskrevet den: 23.09.2019
URL: https://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Europaeiskearbejdsgiverefaar.aspx?printType=1

Kontakt: Marie Clemmesen
Publiceret: 24.01.2017

DI: Juncker bør respektere den danske model

EU-Kommissionen bør afholde sig fra at lovgive om blandt andet løn, opsigelsesvarsler og pensioner, lyder det i en fælles udtalelse fra de europæiske arbejdsgiverorganisationer.

Store, europæiske arbejdsgiverorganisationer inden for blandt andet industri, landbrug og handel tager afstand fra EU-Kommissionens forslag om blandt andet at lovgive om mindstelønninger og at give alle EU-borgere samme rettigheder til overførselsindkomster.    

Det er blandt de forslag, Kommissionsformand Jean Claude Juncker har planer om at indføre med idéen om en såkaldt ny, social søjle i EU-samarbejdet, der skal sikre social retfærdighed blandt borgerne i EU's medlemslande. 

Men ifølge arbejdsgiverne vil forslagene gøre det stik modsatte, fordi de vil lægge en dæmper på væksten i Europa.     

- De vedvarende sociale problemer i Europa skyldes ikke manglende socialpolitik, men at EU’s globale konkurrenceevne er for dårlig. Derfor er det ikke den rigtige tilgang alene at fokusere på sociale rettigheder, som Kommissionen gør her, skriver de i en udtalelse i forbindelse med Kommissionens oplæg. 

I stedet bør EU lægge op til, at medlemslandene fortsætter med at gøre deres og opkvalificerederes borgerne, så de er i stand til at konkurrence på et arbejdsmarked, der ændrer sig med rekordfart.

- Det er afgørende, at EU fokuserer på at få den nuværende sociallovgivning ført ud i livet i stedet for hele tiden at lancere nye initiativer, der skaber usikkerhed for virksomhederne og kan forhindre dem i at skabe nye job, lyder det.

Til forsvar for den danske model

Selv om idéen om social søjle - og dermed striben af nye sociale rettigheder - endnu ikke er udmøntet i egentlige lovforslag, er der ifølge underdirektør i DI Christoffer Thomas Skov grund til være bekymret fra dansk side, ikke mindst når det gælder forslagene om at lovgive om løn og arbejdsmarkedspensioner, som i Danmark er fastsat af arbejdsmarkedets parter, herunder DI. 

- Hvis idéerne i den sociale søjle bliver omsat til fælles regler i EU, vil det gribe ind i den danske model, hvor arbejdsmarkedsparterne i dag aftaler en lang række af vilkårene for ansættelsesforhold, siger han.

Kommissionen forventes at fremlægge mere konkrete forslag i marts 2017. I første omgang vil disse formentlig kun omfatte lande i Eurozonen.

- Selvom Danmark ender med at kunne holde sig ude af forslagene i den sociale søjle, kan det stadig få negative konsekvenser for danske virksomheder, hvis forslagene er med til at reducere konkurrenceevnen og væksten i eurozonen, der er utrolig vigtigt for dansk eksport, siger Christoffer Thomas Skov og tilføjer: 

- Vi håber selvfølgelig, at Kommissionen - når den senere fremlægger de konkrete forslag - vil respektere den danske model. Det kæmper vi for, ligesom vi selvfølgelig kæmper for, at Kommissionen vil prioritere vækst og beskæftigelse højt.