På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

DI: Sænk afgiften på tivoli-bamser

Virksomhedsforum for enklere regler foreslår i dag regeringen at ændre 37 regler i turismebranchen. Blandt andet så det ikke længere er lovpligtigt at registrere, om Tivolis gæster har vundet en giraf eller bamse over en vis værdi.
Hvis en gæst i Tivoli vinder en bamse, der er mere værd end 200 kr., skal Tivoli indberette bamsens form, farve og størrelse og afregne 17,50 procent at bamsens værdi over 200 kr. til SKAT. Foto: Colourbox.

Publiceret: 06.02.2017
Af Karen Witt Olsen mail

Den hedder egentlig en spilafgift. Men den er en bamseafgift. Nærmere betegnet en afgift på de bamser, du kan vinde i en tombola, fiskedam, skydetelt eller lykkehjul.

- Tivoli selv og vores lejere, der har for eksempel Galoppen og Andedammen, skal hver måned lave en præcis opgørelse af, hvor mange bamser de har udloddet med en markedsværdi på over 200 kr. inkl. moms. De skal skrive hvilken farve, hvilken slags – for eksempel en giraf, hvilken størrelse, og hvad den ville koste, hvis den var i fri handel, fortæller Annette Juhl, underdirektør for jura, erhvervsudlejning og indkøb i Tivoli.

Bamseafgiften er på 17,50 procent af den markedsværdi, en bamse har over 200 kr. inkl. moms. Tivoli afregner selv i alt mellem 12.000–15.000 kr. bamseafgift til SKAT om året.

 - Det er meget tungt administrativt at indberette de vundne bamser. Og fordi det er markedspris, er vi desuden nødt til at sjusse os frem til en pris, for mange af tivolis bamser kan ikke købes i almindelige forretninger, så vi kan aldrig være helt sikre. Jeg synes ikke, at det samlede administrative bøvl står mål med, hvad vi skal afregne, siger Annette Juhl.

Læs også: Miljøminister vil rydde ud i regel-jungle

Det er en fnidderafgift

Bamseafgiften stammer tilbage fra "Lov om afgifter ved lotterispil" fra 1956’ og er ikke blevet reguleret siden. En beregning fra Dansk Industri (DI) viser, at 200 kr. i nutidspriser svarer til 2.750 kr.

DI og Virksomhedsforum ønsker at hæve grænsen for, hvornår der skal betales afgift, til 750 kr.

- Det er en fnidderafgift, hvor omkostningerne og besværet for virksomhederne på ingen måde står mål med det provenu, staten må formodes at få ind og skal føre kontrol med. Bamseafgiften er en underskudsforretning, vi meget gerne ser ændret. Dels hæve den nedre grænser og dels sikre, at afgiften beregnes af indkøbsprisen, som virksomhederne jo kender, siger Sune K. Jensen, der er fagleder på DI’s Turismeindsats.

Det er forslag, Tivoli i den grad bakker op om.

- Hvis det bliver indkøbspris, har vi jo fakturaer på alt og kan føre det ind i nogle store Excel-ark, vi kan overgive til SKAT. Med en højere bundgrænse skal vi måske indberette lidt færre gange eller kan måske helt undgå denne administrative proces, siger Annette Juhl, underdirektør for jura, erhvervsudlejning og indkøb i Tivoli.

Læs også: Markant dansk præg på enklere regler i EU

Søg kommunen om en scene

Bamseafgiften er et af de 21 forslag til enklere regler i turismebrancherne, som DI har spillet ind til Virksomhedsforum for enklere regler, og som blev godkendt på Virksomhedsforums møde den 2. februar 2017.

Et andet forslag er, at det skal være nemmere og mere fleksibelt at bygge indendørs scener på for eksempel teatre og musikhuse. Som det er i dag, skal spillestedet søge kommunens tekniske forvaltning om en byggetilladelse, når den skal bygge en midlertidig scene på over en meter indenfor.

- Så går der tre til seks uger, før vi får svar. Og hvis vi eller kunstneren vil ændre det mindste - for eksempel gøre scenen en halv meter bredere, så der er bedre plads til orkesteret - skal vi søge kommunen om en ny byggetilladelse. Det er utrolig tidskrævende og ufleksibelt, fortæller direktøren for Musikhuset Esbjerg, Torben Seldrup.

Musikhuset Esbjerg bygger cirka 50 scener om året, primært podiescener i foyeren til for eksempel et fire mands-orkester til en julefrokost eller en reception. Efter reglen om byggetilladelse til scener over en meter er trådt i kraft, bygger Musikhuset primært scener på 80 cm., for at undgå at søge om byggetilladelse.

Læs også: Nye regler vil chokerere virksomheder

Autorisation til at bygge og bygge om

DI og nu også Virksomhedsforum for enklere regler foreslår regeringen, at spillesteder fremover kan søge en autorisation eller lignende, så de kan opstille og ændre mindre scener uden at skulle spørge kommunen hver gang.

- Vi så gerne, at for eksempel scenemesteren og nogle af teknikerne fra Musikhuset Esbjerg kom på efteruddannelse og fik den ekstra viden, der skal til. Og vi vil gerne selv betale for det. Sikkerheden skal selvfølgelig stadig være i top, men vi er meget parate til selv at investere i at kunne bygge og ændre scenerne og på den måde højne effektiviteten i forhold til vores cirka 120.000 årlige gæster, siger Torben Seldrup.

Virksomhedsforum overdrager mandag d. 6. februar de i alt 37 forslag til forenkling i turismebrancherne til regeringen i form af erhvervsminister Brian Mikkelsen.

FAKTA
Virksomhedsforum for enklere regler
Oprettet 2012. Mandat til 2019
Uafhængigt rådgivende organ for regeringen
Medlemmerne er erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder
Forslag til regeringen er omfattet af et "følg eller forklar"-princip
Har foreløbig modtaget 603 forslag til enklere regler.

Det er meget tungt at indberette de vundne bamser. Jeg synes ikke, at det samlede administrative bøvl står mål med, hvad vi skal afregne.

ANNETTE JUHL, UNDERDIREKTØR FOR JURA, ERHVERVSUDLEJNING OG INDKØB I TIVOLI
Yderligere info
Kontakt image
Sekretariatsleder, Turisme og oplevelsesøkonomi
Tlf: +45 3377 3923
Mobil: +45 2949 4624
E-mail: skjdi.dk
PUBLICERET: 06-02-2017 OPDATERET: 15-12-2017