På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
DI Fødevarer er branchefællesskabet for DI's mere end 260 medlemsvirksomheder på fødevareområdet. DI Fødevarers væsentligste opgave er at sikre den forædlende fødevareindustris interesser og konkurrenceevne. Aktiviteterne spænder over områderne fødevarelovgivning, kvalitet og sikkerhed, forskning og innovation samt markedspolitik. DI Fødevarer er repræsenteret i en række centrale, offentlige råd og udvalg på fødevareområdet, ligesom der samarbejdes med øvrige organisationer inden for området. DI Fødevarer er medlem af den europæiske fødevareindustrisammenslutning FoodDrinkEurope. De medlemsrettede aktiviteter omhandler dels seminarer, konferencer mv. om aktuelle fødevarepolitiske spørgsmål, dels medlemsorientering gennem DI Fødevarers blad "Fokus".
DI Fødevarer
 
Kontaktdetaljer
Fagenheder
DI Fødevarer
Leif Nielsen
Leif Nielsen
Branchedirektør
Direkte: +45 3377 3015
Mobil: +45 2724 5638
E-mail : lenidi.dk
Gitte Hestehave
Gitte Hestehave
Seniorchefkonsulent
Direkte: +45 3377 3403
Mobil: +45 2060 6993
E-mail : ghdi.dk
Peder Fode
Peder Fode
Chefkonsulent
Direkte: +45 3377 3684
Mobil: +45 2629 7765
E-mail : pefodi.dk
Sven Pedersen
Sven Pedersen
Chefkonsulent
Direkte: +45 3377 3096
Mobil: +45 6154 5718
E-mail : sghpdi.dk
Michael Strube
Michael Strube
Chefkonsulent
Direkte: +45 3377 3445
Mobil: +45 2463 4048
E-mail : mistdi.dk
Lars Zøfting-Larsen
Lars Zøfting-Larsen
Chefkonsulent
Direkte: +45 3377 3013
Mobil: +45 4059 0339
E-mail : lzldi.dk
Frederikke Thye Fester
Frederikke Thye Fester
Konsulent
Direkte: +45 3377 3035
Mobil: +45 2447 6817
E-mail : fretdi.dk
Peter Bernt Jensen
Peter Bernt Jensen
Konsulent
Direkte: +45 3377 3421
Mobil: +45 2128 6995
E-mail : pebjdi.dk
Inge Langemark Dahm-Hansen
Inge Langemark Dahm-Hansen
Sekretær
Direkte: +45 3377 3016
Mobil: +45 3016 6558
E-mail : ildhdi.dk
Mathilde Lysgaard Bøgh
Mathilde Lysgaard Bøgh
Studentermedhjælp
Direkte: +45 3377 4954
E-mail : malbdi.dk
Ane Cathrine Holst Merrild
Ane Cathrine Holst Merrild
Studentermedhjælp
Direkte: +45 3377 4804
E-mail : achmdi.dk
Cecilie Toft Nørgaard
Cecilie Toft Nørgaard
Direkte: +45 3377 3997
E-mail : cetndi.dk
Kristina Thomsen
Kristina Thomsen
Studentermedhjælp
Direkte: +45 3377 3143
E-mail : krstdi.dk
Fuldkornspartnerskabet
Karen Vestergaard Borg
Karen Vestergaard Borg
Konsulent
Direkte: +45 3377 3901
Mobil: +45 3023 4933
E-mail : kavbdi.dk
Rikke Iben Neess
Rikke Iben Neess
Konsulent
Direkte: +45 3377 3019
Mobil: +45 3038 1536
E-mail : rikndi.dk
Camilla Toft Petersen
Camilla Toft Petersen
Konsulent
Direkte: +45 3377 3032
Mobil: +45 3038 1546
E-mail : catpdi.dk
Malte Glud Karlshøj-Nielsen
Malte Glud Karlshøj-Nielsen
Studentermedhjælp
Direkte: +45 3377 4939
E-mail : mgkndi.dk