På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Miljøgodkendelser- og tilsyn

DI vejleder medlemsvirksomhederne i miljøgodkendelser og myndighedstilsyn.

Miljøgodkendelser


En større del af virksomhederne er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og har dermed pligt til at ansøge om miljøgodkendelse, når de etablerer sig eller ved væsentlige ændringer eller udvidelser af produktionen.  Reglerne om miljøgodkendelse skal sikre, at virksomheder etableres og drives i respekt for mennesker, dyr og planter i omgivelserne. EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet) udgør rammen for miljøreguleringen af de største danske virksomheder. Direktivet identificerer en række brancher og tærskelværdier, der udløser krav om en miljøgodkendelse før etablering eller ved ændrede forhold på en virksomhed, der medfører forøget forurening. Få vejledning her.

Miljøtilsyn


Der føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven, overholdes. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.  Find reglerne omkring tilsyn i miljøtilsynsbekendtgørelsen
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3935
Mobil: +45 2027 5245
E-mail: molodi.dk
Kontakt image
Fagleder, DI Vand
Tlf: +45 3377 3685
Mobil: +45 2949 4407
E-mail: sejdi.dk
PUBLICERET: 09-03-2018 OPDATERET: 11-04-2019