På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bæredygtigt forbrug og produktion

Ecodesigndirektivet sætter en række overordnede linjer for bæredygtigt forbrug og produktion. Herudover forelægger der en række frivillige ordninger, som virksomheder kan deltage i. Disse omhandler eksempelvis Forum for Bæredygtigt Indkøb, Miljømærkerne Blomsten og Svanen og Miljøledelsessystemer.

Ecodesignkrav (krav om miljøvenligt design)
Ecodesigndirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre Ecodesignkrav til produkter og apparater indenfor EU. DI kommunikerer nyheder til medlemsvirksomhederne om udvidelsen af direktivet og understøtter medlemsvirksomhedernes behov for vejledning på området. Samtidig følger DI arbejdet i Orgalime og Business Europe og bidrager til en konstruktiv debat med EU-Kommissionen og Ecodesignkrav.

Miljømærkerne
Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Forum for Bæredygtige Indkøb
Forum for Bæredygtige Indkøb er nedsat af miljøministeren for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder. DI giver input til dette arbejde og med deltagelse i Forum For Bæredygtige Indkøb kan DI være med til at udbrede viden og gode erfaringer fra det offentlige og private virksomheders samarbejde, samt understøtte et bredt netværkssamarbejde.

Miljøledelse
Der findes to officielle miljøledelsesstandarder, begge systemer er frivillige at anvende. Den internationale ISO 14001 standard og det europæiske miljøledelsessystem Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Med en systematisk tilgang til miljøledelse skabes et overblik og det sikres kontinuerlige forbedringer af virksomhedens/organisationens miljøindsats samt overholdelse af lovgivning.

DI mener

Mange virksomheder arbejder i dag aktivt for at mindske miljøpåvirkningen fra produktion og produkter. Ved at tænke langsigtet, kan der bruges mindre energi og færre råmaterialer, hvilket bidrager til et mere bæredygtigt forbrug og produktion.

Nogle af fordelene kan være øget konkurrenceevne, færre omkostninger til energi, råvarer og affaldsbortskaffelse, grøn markedsprofil og mulighed for at sælge produktet til offentlige og private indkøbere, det kan sætte gang i innovations- og forretningsudvikling og man kan komme på forkant med miljølovgivningen.

Virkemidlerne kan blandt andet være miljøvenligt design, miljømærkning, miljøledelse og offentlige grønne indkøb. Det er dog afgørende, at de etablerede politikker og værktøjer understøtter hinanden således, at der opstår en synergi mellem disse ikke kun nationalt men minimum på EU-niveau. Administrative byrder og konkurrenceforvridende nationale tiltag bør undgås og der bør fokuseres på frivillige tiltag, der honorerer de virksomheder, der handler bæredygtigt og dermed bidrager til fremme af den cirkulære økonomis dagsorden

DI arbejder løbende med at rådgive medlemsvirksomheder og videreformidle information, der letter arbejdet med fremtidssikret produktudvikling. DI har i den forbindelse bidraget til guiden Miljøforbedringer gennem produktudvikling. En guide rettet mod produktudviklere, som vil hjælpe med at bygge miljøtænkning ind i udviklingsforløb og dermed ind i produkterne.

www.cirkvirk.dk er en portal med råd og vejledning til små og mellemstore virksomheder om at komme i gang eller arbejde med cirkulær økonomi. Portalen har til formål at gøre det nemmere for særligt små og mellemstore danske virksomheder at integrere cirkulær økonomi i forretningen til gavn for både økonomi og miljø. Hjemmesiden indeholder værktøjer, case eksempler og opdateret viden om cirkulær økonomi. Hjemmesiden er udarbejdet for Miljøstyrelsen med støtte fra DI

Kontakt DI
Kontakt image
Miljøkonsulent
Tlf: +45 3377 3068
Mobil: +45 2128 6802
E-mail: tsdi.dk
PUBLICERET: 17-12-2013 OPDATERET: 11-04-2019