På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Klimatilpasning

Danske virksomheder gør klogt i at forberede sig på et klima med flere ekstreme vejrhændelser. En guide til proaktiv klimatilpasning viser vejen. Men klimatilpasning betyder også nye forretningsmuligheder, hvis I har løsninger til klimatilpasning.
 

Sådan sikrer du din virksomhed mod ekstremt vejr

Kraftigere regnskyl, flere storme og længere perioder med varme. Sådan lyder vejrudsigten for fremtidens klima.

For mange virksomheder kan de ændrede klimaforhold få konsekvenser for både produktion, omkostninger og indtjening. Derfor bør I undersøge, hvordan I bedst forebygger skader, som følge af klimaforandringer og hvordan I kan integrere klimatilpasning i jeres handlingsplaner. På kort sigt kan det være en stor udgift, men prisen for ikke at handle kan blive langt højere.

Som en service til virksomhederne har DI og Videncenter for Klimatilpasning i fællesskab udarbejdet guiden, Danmark klar til nyt klima. Guiden giver på en enkel måde et overblik over, hvordan I forebygger vejrskader og minimere forretningsrisici.

DI har desuden udarbejdet to tjeklister. Den ene giver et overblik over trusler og muligheder ved klimaforandringer, som I bør forholde jer til på følgende områder: Markedsforhold, finansielle forhold, forsynings- og transportforhold, produktionsforhold, bygninger og anlæg og medarbejdere. Den anden tjekliste hjælper med at identificere indsatsområder, til forebyggelse af skader som følger af klimaforandringerne.

Tjeklisterne er udarbejdet af Forsikring & Pension med assistance fra DI og Videncenter for Klimatilpasning og kan hentes i spalten til højre.

Endelig er der inspiration at hente fra LEGO, Danisco og DHI, der alle er i fuld gang med at tilpasse sig de ændrede klimaforhold.

Nye forretningsmuligheder i klimatilpasning

Det bliver nødvendigt at klimatilpasse Danmark. Det åbner nye forretningsmuligheder både nationalt og internationalt. Løsningerne findes på tværs af sektorer og i samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Det skaber muligheder for virksomheder i en række brancher som byggeri, kloakering og vandsektor og rådgivning. Klimaforandringerne betyder at der skal skabes innovative teknologier og løsninger, som efterfølgende kan eksporteres til et globalt marked i kraftig vækst.

Der er stigende efterspørgsel efter danske virksomheder, der kan producere løsninger inden for klimatilpasning. Det drejer sig blandt andet om produkter til klimasikring af infrastruktur og bygninger mod ekstremt vejr, vandrelaterede løsninger eller samlede løsningsmodeller for et geografisk område.

I 2020 skal eksporten af danske løsninger inden for klimatilpasning være steget med 75 pct., eller Danmark skal være i top 3 for andelen af eksport af klimatilpasningsløsninger i BNP i Europa.
ÉN AF DI'S FIRE MÅLSÆTNINGER FOR KLIMATILPASNING
Hent guiden, Danmark klar til nyt klima
Samfundet skal klimasikres, så vi undgår, at det fremover kommer til at koste uforholdsmæssigt mange penge. Læs mere i guiden:
Netværk om klimatilpasning
DI’s digitale netværk om klimatilpasning er en platform for virksomheder, hvor I via mail og lignende vil blive orienteret om efterspørgslen efter klimatilpasningsløsninger og den politiske dagsorden.
Portal om klimatilpasning
Task Force for Klimatilpasning har udarbejdet portalen klimatilpasning.dk. Her findes information og nyheder om klimatilpasning henvendt til erhvervsliv og kommuner.
PUBLICERET: 09-12-2010 OPDATERET: 26-11-2018