På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Standardkontrakter og guides til nye kontrakter

Modelkontrakter for agentur- og leverandørforhold m.v.

Alfabetisk listeSortering:

Søgeresultat
Titel og beskrivelse Købsinformation
Publikationer
 • Juridiske publikationer 
 • Hvis du downloader oversigten, vil du fra pdf'en - via et link -kunne gå direkte til bestillingsstedet for de enkelte dokumenter.
Blanketter og dokumenter
 • European Competition Law in Practice  
 • Publikationen giver et overblik over de vigtigste regler og principper i EU-konkurrenceretten. Publikationen tager højde for den i 2004 gennemførte moderniseringsreform af EU-konkurrenceretten.
 • Information om NU 15 og NR 15 
 • Informationen indeholder bl.a. baggrunden for og anvendelsen af betingelserne og en kort orientering om de bestemmelser, hvor NU 15 og NR 15 indholdsmæssigt afviger fra de tidligere bestemmelser i NU 06 og NR 06.
 • Konsortie-kontrakt 
 • Model Form of Consortium Agreement (ORGALIME) (2015)
  Modelkontrakten er beregnet til brug, hvor to eller flere virksomheder danner et konsortium m.h.p. tilsammen at tilbyde at udføre en leverance, hvorefter konsortiet opløses.
 • Loven om handelsagenter (1991) 
 • En detaljeret gennemgang af de gældende danske lovbestemmelser. Loven, som i vidt omfang er ufravigelig, fastsætter minimumsopsigelsesvarsler og tillægger agenten en ret til godtgørelse ved agentforholdets ophør. Bogen medtager som bilag bl.a. direktivtekst, den danske lovtekst samt den danske sprogversion af ORGALIME's modelkontrakt for agentforhold.
 • M 17 
 • Orgalimes almindelige vedligeholdelsesbetingelser er beregnet for løbende aftaler om såvel forebyggende vedligeholdelse som reparation. Betingelserne kan således anvendes ved de respektive opgavetyper hver for sig eller ved aftaler, der omfatter begge typer.
 • M 2000 
 • Orgalimes almindelige vedligeholdelsesbetingelser er beregnet for løbende aftaler om såvel forebyggende vedligeholdelse som reparation.
 • NR 15 
 • NR 15 anvendes i de tilfælde, hvor leverandøren af kunden anmodes om at udføre reparation, uden at parterne på forhånd har truffet nogen løbende aftale herom. NR 15 skal således ikke anvendes sideløbende med NU 15 og heller ikke i tilfælde, hvor den virksomhed, som har leveret udstyret, afhjælper fejl og mangler inden for rammerne af aftalen om udstyrsleverancen.
 • NU 15 
 • NU 15 anvendes i de tilfælde, hvor en virksomhed (kunden) benytter en anden (leverandøren) til løbende at udføre vedligeholdelse op reparation af kundens udstyr. Med vedligeholdelse menes al planlagt vedligeholdelse, som udføres med et formål at forebygge forekomsten af fejl og funktionsforstyrrelser. Reparation udføres derimod med det formål at afhjælpe en allerede opstået fejl.
  NU 15 er en revideret udgave af NU 06.
 • R 17 
 • Orgalimes almindelige reparationsbetingelser er beregnet på de situationer, hvor en virksomhed påtager sig at udføre reparationsarbejde på en anden virksomheds udstyr, uden at der mellem virksomhederne foreligger en løbende vedligeholdelsesaftale (se Orgalime M 2000).
 • SP 99 
 • Orgalime SP 99 er almindelige betingelser for lønarbejde af større serier. Betingelserne kan anvendes, når en producent lægger enkelte opgaver (f.eks. overfladebehandling) ud i lønarbejde.
FUNKTIONÆRKONTRAKTER
Lav jeres kontrakter til funktionærer uden overenskomst med DokumentGeneratoren: