På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Alfabetisk liste


Søgeresultat
Titel og beskrivelse Købsinformation
Overenskomster
A
 • ATD Taxikørsel 2017-2020 
 • Overenskomst 2017 - 2020 indgået mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.
B
 • Brygoverenskomsten - særaftaler 
 • Særaftaler videreført fra Brygoverenskomsten. Brygaftalen mellem DI og 3F-Drikkevarebranchen er ophørt den 1. marts 2007. Virksomheder og medarbejdere, der hidtil har været omfattet af Brygaftalen, omfattes fra denne dato af Industriens overenskomst.
C
 • Canal Tours A/S 
 • Overenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (AHO) og Serviceforbundet for bådførere hos Canal Tours A/S.
 • Claus Sørensen Sydfrost, Padborg  
 • Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2014 - 2017 indgået mellem DI Overenskomst II (AHTS Padborg) og 3F Åbenrå gældende for Claus Sørensen A/S, Sydfrost, Padborg.
 • Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet 2017-2020 
 • Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet
  Tillægsoverenskomst til hovedoverenskomsten for Hotel, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F Skagerak gældende for Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet
D
E
 • EfB Elite 2017-2020 
 • EfB Elite A/S
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F Esbjerg Transport
 • Esbjerg Havn 2017-2020 
 • Esbjerg Havn
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F Esbjerg Transport
F
 • Faglærteoverenskomsten 2017-2020 
 • Faglærteoverenskomsten 2017-2020
  Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal samt Dansk El-Forbund.
  Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark.
 • Ferieregulativ 
 • Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem DI og 3F
 • Festudlejervirksomheder 2017-2020 
 • Festudlejervirksomheder
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.
 • Fiskeeksportøroverenskomst 
 • Overenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn gældende for arbejdere beskæftiget hos fiskeeksportører med særbestemmelser gældende for Top-Røg I/S.
 • Fiskenes Kasseudlejning ApS 2017-2020 
 • Fiskernes Kasseudlejning ApS 2017-2020. Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F Skagerak vedrørende truckførere og palleværkstedsarbejdere og arbejdere beskæftiget med udbringning og vask af fiskekasser
G
 • Gartnerisk arbejde 
 • Overenskomst 2017 - 2020 vedrørende Gartnerisk arbejde mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F - Fagligt Fælles Forbund.
 • Golfbaner 2017-2020 
 • Golfbaner
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II og 3F Transport
H
 • Handicaphjælpere 
 • Overenskomst 2014-2017 er indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.
 • Havnearbejde Horsens 2017-2020 
 • Havnearbejde, Horsens
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 om løn- og arbejdsforhold ved havnearbejde i Horsens mellem DI Overenskomst II (HTS-A, Horsens) og 3F Horsens og Omegn.
 • Havnearbejdere i Vejle 2017-2020 
 • Havnearbejdere i Vejle
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3F Vejle
 • Havnearbejdere, jerngrossister m.v. i Randers 2017-2020 
 • Havnearbejdere, jerngrossister m.v. i Randers samt øvrige medlemmer af den tidligere Foreningen af arbejdsgivere i Randers
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (DSA) og Fagligt Fælles Forbund, Randers
 • Havnearbejdere, Aalborg 
 • Havnearbejdere i Aalborg
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (Den Særlige Arbejdsgiverforening (DSA)) og 3F Aalborg
 • Helle Hallen 
 • Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomsten 2014-2017 for ansatte i Helle Hallen mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Varde-Billund.
I
 • Industriens lokalaftaler 
 • Bogen er en vejledning for virksomhederne ved indgåelse, administration og opsigelse af lokalaftaler under Industriens Overenskomst og Funktionæroverenskomst.
J
 • Jernbaneoverenskomst for ikke-faglærte 2017-2020 
 • Jernbaneoveroverenskomst for ikke-faglærte 2017-2020 for ikke-faglærte arbejdere under trafik-, depot- og baneafdelingerne ved jernbanerne.

  Overenskomsten er indgået mellem DI Overenskomst I (JA) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen
K
 • Kantineoverenskomsten 2017-2020 
 • Indgået mellem DI overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable.
L
 • Lagerarbejde, Århus 2017-2020 
 • Lagerarbejde, Århus
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II og 3F Transport, Logistik og Byg, Århus
M
 • Mejeribranchens overenskomst for mejeriledere og funtionærer  
 • Denne overenskomst gælder for medarbejdere (ledere), som er medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributions- og kørselscentre, der er medlemmer af DI-OII v/Dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
 • Musikhuset Esbjerg 2017-2020 
 • Musikhuset i Esbjerg
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F Esbjerg Transport og 3F Esbjerg
N
P
 • Parkeringsvagtoverenskomst 2017-2020 
 • Overenskomst For Parkeringsvagter 2017 - 2020 mellem DI Overenskomst ll og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning.
 • Pleje og Omsorg 2017-2020 
 • Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver for danske kommuner og regioner mellem DI Overenskomst II (SBA og DSV) og FOA
 • Pædagogisk personale 2017-2020 
 • Pædagogisk personale
  Overenskomst 2017-2020 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.
 • Pædagogmedhjælpere 
 • Overenskomst 2017 - 2020 for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag og Arbejde.
R
 • Royal Arctic Line Danmark A/S 2017-2020 
 • Overenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (Den Særlige Arbejdsgiverforening (DSA)) og 3F Aalborg vedrørende løn- og arbejdsforhold for terminalarbejdere hos Royal Arctic Line Danmark A/S
S
 • Saga Shipping A/S, Skagen 2017-2020 
 • Saga Shipping A/S, Skagen
  Tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn
 • Sanitører, CPH 2017-2020 
 • Sanitører, CHP
  Overenskomst 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S (CPH) og
  Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet for Sanitører
 • Serviceoverenskomst 2017-2020 
 • Serviceoverenskomst 2017 - 2020 indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslut-ningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet.
T
 • Tandteknikeroverenskomsten 
 • Overenskomst for tandteknikere 2012 - 2014 mellem DI Overenskomst II (Danske Dental Laboratorier) og Serviceforbundet Faglig Puls.
 • The Collective Agreement for Architects 
 • The Collective Agreement for Architects between DI Collective Agreement II (DIO II) and FAOD (The Danish Union of Architects and Designers) and JA (Academic Agronomists)
 • Turistoverenskomsten 2017-2020 
 • Overenskomsten 2017 - 2020 for Turistbuschauffører, Taxichauffører, Busstewardesser og Ungarbejdere mellem DI Overenskomst I (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.
U
V