På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomhedsoverdragelse

Få information om lovgivning og pligter ved en virksomhedsoverdragelse. Hvis I sælger eller køber hele eller dele af en virksomhed, er I muligvis omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvis en virksomhed eller dele af virksomhedens aktiviteter bliver overdraget til en anden virksomhed, er der eventuelt tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, og virksomhederne skal i så fald følge reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Hvis ejerskifte sker ved overtagelse af aktier/anparter, finder loven ikke anvendelse.

Der er både regler for den virksomhed, der overfører aktiviteter (sælger) og den virksomhed, der overtager aktiviteterne (køber).

Derudover skal sælger og køber følge Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring. Virksomheden er også omfattet af disse regler, selv om en overdragelse lovgivningsmæssigt ikke falder under virksomhedsoverdragelsesloven.

Se også spørgsmål 1 under ’Ofte stillede spørgsmål’ for at få præciseret, hvilke kriterier I skal opfylde, for at virksomhedens overdragelse (eller tilkøb) falder under virksomhedsoverdragelsesloven.

Pligter for sælger

Når overdragelsen lovmæssigt er en virksomhedsoverdragelse, har sælger en informations- og forhandlingspligt. Det betyder, at der f.eks. er bestemte oplysninger, som de berørte medarbejdere som minimum skal have.

Derudover skal Samarbejdsudvalget eller tilsvarende fora informeres og høres, når der er tale om større omstruktureringer på en virksomhed.

Pligter for køber

Køber skal overveje, om han vil indtræde i den eller de kollektive overenskomster, der gælder hos sælger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal han frasige sig overenskomsten inden en bestemt frist.

Køber skal generelt sørge for, at de overdragne medarbejdere får en ny ansættelseskontrakt, hvor ændringerne i ansættelsesforholdet fremgår.

Derudover har køber ligesom sælger også en informations- og forhandlingsforpligtelse i forhold til sine egne nuværende medarbejdere, der eventuelt bliver påvirket af overdragelsen.

Konsekvenser af virksomhedsoverdragelse

Konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er blandt andet:

  • Medarbejdere, der overgår til køber, bevarer alle rettigheder og pligter, som består på tidspunktet for overdragelsen, herunder alle rettigheder, som fremgår af ansættelsesaftalerne og kollektive overenskomster.
  • Medarbejdere må ikke opsiges på grund af virksomhedsoverdragelsen.
Medlem af DI?

DI har udarbejdet skabeloner og vejledninger til virksomhedsoverdragelse. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at f.eks. informationsbreve m.m. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

DI’s personalejuridiske afdeling har også en række eksperter, der kan hjælpe med at vurdere, om der er tale om virksomhedsoverdragelse, og hvilke forpligtelser køber og sælger i så fald har.

Interessekonflikter

Juridisk interessekonflikt kan forekomme mellem to eller flere af DI’s medlemmer. Det kan typiske forekommer i virksomhedsoverdragelsessituationer, hvor så vel overdrager som erhverver af en virksomhed begge er medlem af DI.

I disse tilfælde er DI forpligtet til ikke at rådgive hverken overdrager eller erhverver.

Lyt med, når  advokat (H) Morten Eisensee forklarer, hvor man skal være særligt opmærksom, når en virksomhed enten ansætter eller køber aktiver fra en konkurrent.

Skabeloner til information om væsentlige ændringer:
Alt efter om I skal informere et antal medarbejdere, der er under eller over grænsen for at anvende reglerne om kollektive opsigelser, skal I bruge en af de tre skabeloner herunder.

Information til 9 medarbejdere eller derunder:
Hvis medarbejderen ikke accepterer ændringerne, så gælder brevet også som opsigelse.

Accepteres ændringerne, er medarbejderen ansat på de ændrede vilkår.

Hjælp til løn
Kontakt DI's lønkonsulenter for hjælp til ensretning af lønsystemer:
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 15-06-2012 OPDATERET: 25-03-2019