På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Større afskedigelser

Hvis virksomheden afskediger flere medarbejdere inden for en periode, kan I være omfattet af loven om større afskedigelser. Dette indebærer, at I gennem en særlig, fastlagt procedure skal informere medarbejdere og det regionale beskæftigelsesråd samt forhandle med medarbejdere, inden I kan opsige medarbejderne.

Skal virksomheden opsige et større antal medarbejder, skal I i visse tilfælde følge nogle helt bestemte procedurer. Der er desuden væsentlige personalepolitiske hensyn at tage, for at både virksomhed og medarbejder oplever en god og ordentlig proces.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden er grundigt forberedt. DI kan hjælpe både med juridisk og praktisk rådgivning.

Reglerne gælder, hvis et større antal afskediges inden for 30 dage

I skal følge reglerne om varsling ved større afskedigelser, når I inden for en vilkårlig periode på 30 dage forventer at afskedige:

  • Mindst 10 medarbejdere på virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte.
  • Mindst 10 procent af medarbejderne på virksomheder med over 100 men under 300 ansatte.
  • Mindst 30 medarbejdere på virksomheder med over 300 ansatte.

Der er derudover skærpede regler, hvis virksomheden har mere end 100 medarbejdere og påtænker at opsige mindst 50 pct. heraf.

Hvis I varsler væsentlige ændringer af mange medarbejderes ansættelsesvilkår, og en større del af disse medarbejdere ikke accepterer ændringerne, kan medarbejderne betragte sig som opsagt.

I en sådan situation skal reglerne om større afskedigelser efter omstændighederne også følges. Derfor er det vigtigt - inden I varsler ændringerne - at finde ud, hvor mange medarbejdere der ikke ønsker at acceptere ændringerne.

Pligt til at informere og forhandle

Hvis I er omfattet af reglerne om større opsigelser, skal repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere gennemføre forhandlinger. I skal også forhandle, selv om muligheden for at ændre på beslutningen om kollektiv afskedigelse er begrænset. Hvis I afviser at forhandle, er det brud på reglerne om kollektive afskedigelser.

Forhandlingerne har til formål at forsøge at mindske antallet af opsigelser og at afbøde virkningerne for de medarbejdere, der opsiges. Forhandlingen skal være reel og give medarbejderne mulighed for at komme frem med deres ønsker.

Reglerne

Du kan finde reglerne omkring større afskedigelser her:

  • Industriens Overenskomst bilag 6
  • Industriens Funktionæroverenskomst EU-direktiv bilag 16
  • Træets Overenskomst bilag 5
  • Lov om varsling ved større afskedigelser
  • Bekendtgørelse om opgørelse af antal medarbejdere i forbindelse med større afskedigelser  
  • Samarbejdsaftalen mellem LO og DA indeholder også visse regler herom.

 

Overenskomster, lokalaftaler og medarbejderrepræsentanter

Lov om varsling (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om opgørelse (retsinformation.dk)

Medlem af DI?

DI har udarbejdet skabeloner og vejledninger til større afskedigelser. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at f.eks. informationsbreve m.m. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Spørg eksperterne
I kan trække på DI's konsulenter, der har erfaring inden for rådgivning i masseafskedigelser. DI anbefaler, at I kontakter en konsulent tidligt i et afskedigelsesforløb. I kan også få hjælp til at håndtere de personalepolitiske faktorer og i det hele taget få en god start på et svært forløb.

Er du medlem af DI, kan du downloade skabeloner og vejledninger om større opsigelser:

Varsling af ændringer:
Hvis I varsler væsentlige ændringer af mange medarbejderes ansættelsesvilkår, og en større del af disse medarbejdere ikke accepterer ændringerne, kan medarbejderne betragte sig som opsagt.

I en sådan situation skal reglerne om større afskedigelser efter omstændighederne også følges. Derfor er det vigtigt - inden I varsler ændringerne - at finde ud, hvor mange medarbejdere der ikke ønsker at acceptere ændringerne.

Hent forslag til brev til medarbejderne med væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, der tager højde for denne problemstilling. 

Arbejdsmarkedskontor og arbejdsmarkedsråd

Find de arbejdsmarkedskontorer, som virksomhedens afdelinger hører under, og det arbejdsmarkedsråd, som I skal informere:

PUBLICERET: 15-06-2012 OPDATERET: 16-10-2018