På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fritstilling og suspension

Hvis I ikke eller kun delvist har brug for en medarbejders arbejdskraft, når I opsiger denne, kan I vælge enten at fritstille eller suspendere medarbejderen. Ved fritstilling skal medarbejderen ikke længere møde på arbejde, og ved suspension skal medarbejderen møde i det omfang, I har brug for dennes arbejdskraft.

Når en medarbejder bliver opsagt, skal I tage stilling til, hvorvidt I ønsker at bruge medarbejderens arbejdskraft i opsigelsesperioden på sædvanlig vis, eller I ønsker at fritstille eller suspendere medarbejderen.

Valget mellem fritstilling og suspension

Ved fritstilling bliver medarbejderen definitivt fritaget for sin arbejdsforpligtigelse over for virksomheden i opsigelsesperioden. Ved suspension bliver medarbejderen fritaget for at møde på arbejde, men skal fortsat stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. I begge situationer er medarbejderen som udgangspunkt berettiget til at modtage sædvanlig løn i opsigelsesperioden.

Loyalitetspligten gælder i opsigelsesperioden

Medarbejderens loyalitetsforpligtigelse over for virksomheden gælder i hele opsigelsesperioden – også under fritstilling og suspension. Loyalitetspligten indebærer blandt andet, at medarbejderen ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed – hvad enten dette er lønnet eller ulønnet.

Modregning i løn fra nyt arbejde

En fristillet medarbejder har pligt til så vidt muligt at begrænse virksomhedens tab ved at anvende sin arbejdskraft – herunder ved at melde sig til Jobcenteret som ledig og påtage sig nyt arbejde. Får medarbejderen nyt arbejde i opsigelsesperioden, er der mulighed for at trække i den løn (modregne), som medarbejderen modtager fra jer, alt efter hvor meget medarbejderen får i løn fra det nye arbejde.

Hvis den fritstillede er funktionær, så kan I modregne i lønnen, hvis:

  • medarbejderens opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder, og
  • fristillingsperioden er længere end 3 måneder.

Hvis den fritstillede medarbejder hverken er funktionær eller funktionærlignende, kan I modregne indtægten fra nyt arbejde fra første dag.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til fritstillinger og suspensioner. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at opsigelserne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade skabeloner og vejledninger om opsigelser:

Skabelon til suspension af medarbejder, når konkrete forhold skal undersøges
Brug denne skabelon, hvis I er nødt til at suspendere en medarbejder, fordi han/hun har gjort noget så alvorligt, at det muligvis skal resultere i en opsigelse eller bortvisning.

I suspensionsperioden kan I grundigt undersøge den pågældende sag.

Vær opmærksom på, at suspension er en kortvarig, midlertidig foranstaltning. I er forpligtet til at undersøge forholdene og beslutte jer for en sanktion hurtigst muligt. Hvis I overvejer at bortvise medarbejderen anbefaler vi, at I kontakter DI.

Find regler i forbindelse med fritstilling og suspension her:

  • Funktionærloven § 3
PUBLICERET: 15-06-2012 OPDATERET: 16-11-2018