På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bortvisning

Hvis en medarbejder bryder forudsætningerne for ansættelsen, kan I i nogle tilfælde bortvise medarbejderen. I bør dog overveje bortvisningen meget nøje, da en bortvisning er den alvorligste sanktion, I kan benytte.

En bortvisning er den alvorligste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende. Ved en bortvisning ophæves ansættelsesforholdet uden varsel, og lønnen stopper samme dag, som bortvisningen gennemføres.

Bortvisningen skal være saglig

Saglige bortvisningsgrunde kan f.eks. være: 

  • tyveri fra arbejdspladsen
  • vold på arbejdspladsen
  • grov illoyalitet.

Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en bortvisning er saglig.

Tag stilling til sagen med det samme

En bortvisning skal gennemføres, umiddelbart efter arbejdsgiveren er blevet klar over forholdene, der begrunder bortvisningen. I de fleste tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt at tale med medarbejderen, inden I gennemfører en bortvisning.

Ofte er der sket en misforståelse eller en fejl, og når medarbejderen har forklaret sig, vil forholdet muligvis alligevel ikke kunne bære en bortvisning, men alene en opsigelse eller en advarsel.

Medarbejderen kan rejse krav

Hvis en medarbejder rejser et krav for uberettiget bortvisning, vil han eller hun ofte både kræve betaling for manglende opsigelsesvarsel og godtgørelse for usaglighed.

Det skyldes, at virksomheden ved en bortvisning afslutter ansættelsesforholdet uden varsel.

Hvis medarbejderen mener, at bortvisningen er uberettiget, vil han kræve betaling både for det manglende opsigelsesvarsel og en godtgørelse for usagligheden.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til bortvisninger. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer i netop den situation I står i. Det er altid god idé at kontakte DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Find skabelonerne i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade skabeloner og vejledninger om bortvisninger:

PUBLICERET: 15-06-2012 OPDATERET: 27-10-2017