På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opsigelse af medarbejdernes repræsentanter

Hvis I skal opsige en repræsentant for medarbejderne, skal I være opmærksomme på reglerne om opsigelse. Repræsentanterne er nemlig særligt beskyttede.
Kontakt altid DI, når I skal opsige en beskyttet medarbejder

De særlige procedurer for opsigelse af beskyttede medarbejdere kræver i flere tilfælde, at DI henvender sig til medarbejderens organisation. Derfor skal I henvende jer til DI, når I skal opsige en beskyttet medarbejder. Kontakt Juravagten alle hverdage mellem kl. 8 og 17 på 3377 3377.

Medarbejdernes repræsentanter har normalt en særlig beskyttelse mod opsigelse. Formålet med beskyttelsen er at give repræsentanterne en sikkerhed for, at de ikke afskediges på grund af deres funktion. Tillidsrepræsentanter kan også have en særlig beskyttelse efter de er fratrådt.

Medarbejdernes repræsentanter er ikke kun tillidsrepræsentanten

I overenskomsterne er det primært tillidsrepræsentantens beskyttelse, som er beskrevet, men medarbejderne har også andre repræsentanter med særlig beskyttelse. Det er:

 • Arbejdsmiljørepræsentanten
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen (eller andre styrende organer)
 • Suppleanter til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
 • Europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer
 • Samarbejdsudvalgsmedlemmer
 • Talsmænd for ledere
 • Medarbejdere som har fremsat krav om ligeløn for sig selv eller andre. 

For arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og deres suppleanter samt europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer, gælder samme regler som for tillidsrepræsentanter inden for samme område.

Samarbejdsudvalgsmedlemmer og ledernes talsmænd er ikke beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanter. Men samarbejdsudvalgsmedlemmer har i nogle tilfælde et længere opsigelsesvarsel, og opsigelse af en ledertalsmænd skal følge en særlig procedure.

Der findes særlige regler om bevisbyrde for medarbejdere som har fremsat krav om ligeløn. Reglerne findes i ligelønslovens § 3.

De særlige regler

Hvis I vil opsige en beskyttet medarbejder, er der særlige regler, I skal følge. Vær opmærksom på, at reglerne ikke er ens i alle overenskomster.

Ofte er der regler om:

 • Tvingende årsager til afskedigelsen
 • En særlig procedure, hvor forbundet inddrages
 • Et forlænget opsigelsesvarsel for timelønnede.

Kravet om, at der skal være tvingende årsager til en opsigelse betyder, at tillidsrepræsentanten kan være beskyttet mod opsigelse i situationer, hvor virksomheden ville være berettiget til at opsige andre medarbejdere.

Fratrådte tillidsrepræsentanter

De fleste tillidsrepræsentanter har også en beskyttelse efter de er fratrådt. Har tillidsrepræsentanten fungeret i et år vil han det første år efter han er ophørt med hvervet have et 6 uger forlænget opsigelsesvarsel.

De særlige regler om procedurer og krav om tvingende årsager gælder ikke for de fratrådte, og der er kun fratrådte tillidsrepræsentanter som har efterbeskyttelsen, ikke arbejdsmiljørepræsentanter og lignende.

Medlem af DI? Brug vores vejledninger

DI har udarbejdet vejledninger om medarbejdernes repræsentanter.

Find vejledningerne i højre spalte.

Du kan finde reglerne i disse paragraffer:

 • Industriens Overenskomst § 6
 • Industriens Funktionæroverenskomst § 21
 • Fællesoverenskomsten § 25, stk. 10
 • Landsoverenskomst for kontor og lager § 13, stk. 6
 • Arbejdsmiljøloven § 10, stk. 2
 • Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 21
 • Lov om europæiske samarbejdsudvalg § 33

Og du kan læse mere her:

PUBLICERET: 25-10-2011 OPDATERET: 28-09-2018