På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

120-dagesreglen

Virksomheder kan i ansættelsesbeviset med medarbejdere, som er funktionærer, aftale og indsætte en 120-dagesregel, som giver virksomheden mulighed for at opsige medarbejderen med et forkortet varsel, hvis medarbejderen har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder.

En måneds opsigelsesvarsel ved 120 dages sygdom

Hvis en funktionær eller funktionærlignende medarbejder har været syg i 120 dage inden for 12 måneder, kan virksomheden opsige medarbejderen med en måneds varsel. Det gælder, uanset hvor længe medarbejderen har været ansat. Medarbejderen skal være syg på tidspunktet for opsigelsen.

120-dagesreglen skal stå i kontrakten

Virksomheden kan dog kun anvende 120-dagesreglen, hvis det fremgår direkte af medarbejderens kontrakt.

120 sygedage inden for 12 måneder

Medarbejderen skal være syg i 120 dage inden for 12 måneder. De 120 sygedage behøver ikke være i direkte forlængelse af hinanden. Alle sygdomsperioder inden for 12 måneder tæller med.

Opsigelse skal ske i tilknytning til de 120 sygedage

Virksomheden skal opsige medarbejderen i direkte tilknytning til de 120 sygedage. Det betyder, at I ikke kan vente med at opsige medarbejderen, til der er gået eksempelvis 130 sygedage. Opsigelse skal ske mellem 121 og 129 sygedage. Hvis medarbejderen har været syg i mindre end 121 dage eller mere end 129 dage, skal I sige medarbejderen op med almindeligt varsel.

Opsigelsesvarslet er 1 måned til en måneds udgang

Medarbejderen skal fratræde ved udgangen af en måned, uanset på hvilket tidspunkt medarbejderen er blevet opsagt. Hvis eksempelvis medarbejderen bliver opsagt den 5. april på grund af 120-dagesreglen, skal vedkommende fratræde den 31. maj.

Arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse

Virksomheden skal være opmærksom på, at 120-dagesreglen ikke finder anvendelse, hvis medarbejderen lider af et handicap, dvs. en langvarig funktionsbegrænsning, og virksomheden har tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. Dette gælder, selvom de ovennævnte betingelser er opfyldt.

Der er tale om en langvarig funktionsbegrænsning, når begrænsningen har haft en varighed på op imod 2 år på opsigelsestidspunktet. Hvis funktionsbegrænsningen ikke på opsigelsestidspunktet har haft en lang varighed, vil det bero på en prognose for sygdommen, om den indebærer, at begrænsningen må anses for at have lang varighed.

Virksomheden kan f.eks. iagttage sin tilpasningsforpligtelse ved at nedsætte medarbejderens arbejdstid.

Medlem af DI? Brug vores dokumentgenerator
Er I medlem af DI, kan du downloade en funktionærkontrakt med et eksempel på formulering af 120-dages-reglen.
Er I medlem af DI, kan du downloade en funktionærkontrakt med et eksempel på formulering af 120-dagesreglen:
PUBLICERET: 15-06-2012 OPDATERET: 22-01-2019