På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Betaling ved graviditet og barsel

Medarbejdere, der holder orlov i forbindelse med graviditet og barsel, har i visse perioder ret til barselsdagpenge. Alt efter om medarbejderen er funktionær eller overenskomstdækket, har de ret til perioder med halv eller fuld løn.

Barselsdagpenge

Alt efter om medarbejderen er mor eller far, har medarbejderen ret til barselsdagpenge i følgende perioder :

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før fødslen (4 eller 1 uges orlov til adoptanter afhængigt af, om barnet modtages i udlandet eller i Danmark)
  • 14 ugers barselsorlov til moderen efter fødslen
  • 2 ugers fædreorlov til faderen efter fødslen
  • 32 ugers forældreorlov til forældrene tilsammen efter barselsorloven

Ret til løn under barsel og graviditet

Medarbejderens ret til løn under barsel afhænger af, om vedkommende er funktionær eller timelønnet.

Funktionærer

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter.

Funktionærer omfattet af overenskomst

Funktionærer, der er omfattet af en overenskomst, kan herudover have ret til fuld løn i hele eller dele af orloven. Perioden afhænger af den enkelte overenskomst. Det er ofte et krav, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden.

Medarbejdere omfattet af overenskomst

De fleste overenskomster på DI’s område giver ret til:

  • Fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter
  • 2 ugers fuld løn under fædreorlov
  • Fuld løn i 13 uger af forældreorloven. De 13 uger skal holdes, inden barnet er 1 år gammel, og forældrene har hver 5 uger. De sidste 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder.

Adoptanter

Adoptanter har krav på samme betaling som biologiske forældre, efter de har modtaget barnet.

Det er en forudsætning for at få løn under barsel, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.

Har du styr på de regler, der gælder for medarbejdere og virksomheder i forbindelse med graviditet og barsel? Tag quizzen og test din viden.

Er du medlem af DI, kan du downloade værktøjer, skabeloner og vejledninger i forbindelse med barsel:

PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 18-09-2018