På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Barselsfond

Alle danske virksomheder skal indbetale til en barselsfond. De skal indbetale bidrag til fonden for samtlige af deres medarbejdere. Til gengæld for dette bidrag, kan de få refunderet udgifter til løn i medarbejderens barsels- og orlovsperioder.

For at udligne lønomkostningerne til medarbejdere på barsel på det private arbejdsmarked skal alle danske virksomheder være med i en barselsfond.

Virksomheden indbetaler et bidrag til fonden og kan til gengæld helt eller delvist få refunderet lønomkostninger for medarbejdere, der holder graviditets- og barselsorlov.

Bidrag for overenskomstdækkede medarbejdere

Medarbejdere, der er omfattet af en af DI’s overenskomster er obligatorisk omfattet af Industriens Barselsfond.

Bidrag for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst kan DI’s medlemsvirksomheder frit vælge, om deres medarbejdere skal være tilknyttet Industriens Barselsfond eller barsel.dk.

Virksomheder, der er associerede til DI, kan også selv vælge, hvilken barselsfond deres medarbejdere skal tilmeldes.

Bidrags- og refusionssatser

I skal betale til den fond, som jeres medarbejdere af omfattet af.

Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af den totale lønsum og er pr. 1. april 2018 på 0,21 pct. Pr. 1. april 2019 stiger bidraget til 0,23 pct.

Bidraget til Barsel.dk er  237,50 kr. pr. kvartal for en fuldtidsansat, som er månedslønnet.

De forskellige barselsfonde refunderer forskellige løndele. Derfor afhænger refusionen af, hvilke medarbejdertyper virksomheden har, og hvilken barselsfond de dermed er omfattet.

Eksempelvis refunderer Industriens Barselsfond op til 214,15 kr. i timen af medarbejderens bruttoløn. Dertil lægges 16,50 % til dækning af diverse medarbejderomkostninger, f.eks. feriepenge. Pension refunderes ikke.

Barsel.dk refunderer maksimalt 189,50 kr. pr. time.

Har du styr på de regler, der gælder for medarbejdere og virksomheder i forbindelse med graviditet og barsel? Tag quizzen og test din viden.
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 18-02-2019