På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fritvalgs Lønkonto (industriens overenskomster)

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har en Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen bruger Fritvalgs Lønkontoen til opsparing af løn til brug på søgnehelligdage m.m. eller til ekstra indbetaling til pension.

Både timelønnede og funktionærer har fritvalgs lønkonto

Alle medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst er omfattet af ordningen. Det gælder også unge, lærlinge og elever. Der er ikke noget anciennitetskrav. Medarbejdere har ret til en Fritvalgs Lønkonto fra ansættelsens start.

Medarbejdere, der ikke er overenskomstdækkede, har ikke ret til en Fritvalgs Lønkonto. Det gælder endvidere også for ledere omfattet af Lederaftalen

De forskellige bidrag

På Fritvalgs Lønkontoen skal virksomheden i forbindelse med hver lønkørsel indsætte følgende bidrag:

  • Alle der har en Fritvalgs Lønkonto har ret til et bidrag på 4 pct. af den ferieberettigede løn. 
  • Medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage (typisk timelønnede medarbejder) har derudover ret til et bidrag på 4 pct.  
  • For hver feriefridag, som medarbejderen har fravalgt, skal I indbetale yderligere 0,5 pct.  
  • Medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto vil således være på minimum 4 pct. og maksimum 10,5 pct. af den ferieberettigede løn.

Betaling på søgnehelligdage eller pension

Beløbet på Fritvalgs Lønkontoen kan medarbejderen bruge enten til betaling i forbindelse med frihed eller til en ekstra pensionsindbetaling.
Medarbejderen kan vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, ferie eller børneomsorgsdage.

Endvidere kan fritvalgskontoen bruges til at financiere seniorfridage. 

Medarbejderen kan ligeledes vælge at få hele eller en del af sin fritvalgsopsparing indbetalt løbende til pension. 

Medarbejderen vælger hvert år

Hvert år inden den første april vælger medarbejderen, hvordan indbetalingerne til Fritvalgs Lønkontoen skal være det kommende ferieår.

Seniorordning

Seniorordning finansieres ved hjælp af Fritvalgs Lønkontoen
Hvis medarbejderen vælger at holde et antal seniorfridage får de udbetalt et beløb fra fritvalgslønkontoen svarende til løn under sygdom.

Endvidere kan medarbejderen fra 5 år, før vedkommende går på seniorordning, sætte værdien af ikke afholdte feriefridage ind på Fritvalgs Kontoen.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til Fritvalgs Lønkontoen. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer.

Find skabelonerne og vejledningerne i højre spalte.

DI har udarbejdet blanketter til at administrere Fritvalgs Lønkonto samt en vejledning til at udfylde excel-filerne.

"Valg til Fritvalgs Lønkonto" skal den enkelte medarbejder bruge til at foretage sine valg. Send filen med e-mail til medarbejderne , eller læg den på for eksempel intranettet.

"Samleoversigt Fritvalgs Lønkonto" kan administrationen/bogholderiet bruge til at opsamle oplysningerne fra de udfyldte skemaer og efterfølgende bearbejde oplysningerne i Excel.

Det er ikke obligatorisk at benytte blanketterne.

Industriens Overenskomst

Valg til Fritvalgs Lønkonto (Industriens Overenskomst)

Samleoversigt Fritvalgs Lønkonto (Industriens Overenskomst)

Vejledning Fritvalgs Lønkontoen (Industriens Overenskomst)

Industriens Funktionæroverenskomst

Valg til Fritvalgs Lønkonto (Industriens Funktionæroverenskomst)

Samleoversigt Fritvalgs Lønkonto (Industriens Funktionæroverenskomst)

Vejledning Fritvalgs Lønkontoen (Industriens Funktionæroverenskomst)

 

Find reglerne om Fritvalgs Lønkontoen her:

  • Industriens Overenskomst § 25
  • Industriens Funktionæroverenskomst § 4
Få mere viden

Gå også i dybden med:

PUBLICERET: 30-10-2012 OPDATERET: 06-03-2019