På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sygdom og uarbejdsdygtighed

Det er sygedagpengeloven, som definerer, om en medarbejder kan betragtes som syg og dermed have ret til at få udbetalt sygedagpenge – og om virksomheden i forbindelse med dette har ret til refusion.

Uarbejdsdygtighed

Hvis en medarbejder ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde på grund af sygdom, så er medarbejderen uarbejdsdygtig. Dette vurderer man ud fra medarbejderens jobindhold og i forhold til, hvordan medarbejderens læge vurderer situationen.

For at få sygedagpenge, skal medarbejderen være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Sygdom er ikke ensbetydende med sengeleje

Selvom medarbejderen er sygemeldt, så er der ikke krav om, at medarbejderen holder sig i hjemmet. Det er ikke nødvendigvis i strid med loven, at medarbejderen handler eller tager en tur i svømmehallen ej heller ensbetydende med, at medarbejderen er blevet rask. Det afgørende er, om medarbejderen er uarbejdsdygtig i forhold til sine arbejdsopgaver.

Kommunen skal vurdere efter 3 måneders fravær

Efter 3 måneders sygefravær skal sygdommen og fraværet vurderes af kommunen. De undersøger, om sygdommen afskærer medarbejderen fra at tage anden beskæftigelse inden for samme uddannelses- og beskæftigelsesområde, eller om medarbejderen kun er sygemeldt i forhold til jer.

Hvis medarbejderen kun er sygemeldt i forhold til jer, er medarbejderen ikke berettiget til sygedagpenge, og I er dermed heller ikke berettiget til refusion, selv om medarbejderen fortsat er syg i forhold til jer.

Bortfald af retten til sygedagpenge

Medarbejderens ret til sygedagpenge bortfalder helt, hvis medarbejderen ikke medvirker ved kommunens opfølgning eller forhaler helbredelsen. I sådan en situation kan I ende med at miste jeres adgang til refusion som følge af den mistede dagpengeret.

I nogle situationer er det alene retten til sygedagpenge eller sygeløn fra virksomheden, der bortfalder.

Medarbejderen har ikke ret til sygeløn fra jer, hvis det drejer sig om:

  • Selvforskyldt sygdom (forsæt og grov uagtsomhed)
  • Fortielse af helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet
  • Strejke og lockout
  • Sygdom under militærtjeneste.

Find reglerne om sygdom og uarbejdsdygtighed her:

  • Uarbejdsdygtighed: Sygedagpengeloven § 7
     
  • Bortfald af sygedagpenge: Sygedagpengeloven § 21
Læs også mere om:
PUBLICERET: 25-06-2015 OPDATERET: 12-10-2018