På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Sygdom

Find viden om: barns sygdom, betaling under sygdom, dokumentation og opfølgning, fraværspolitik, nedsat arbejdsevne, opsigelse på grund af sygdom, refusion samt sygdom og uarbejdsdygtighed.
EMNER INDEN FOR SYGDOM
  • Medarbejdere kan holde fri på barnets første sygedag, hvis de er omfattet af overenskomst, der giver dem ret hertil, eller hvis virksomheden har en personalepolitik om dette.
  • Medarbejdere, der bliver syge, har i langt de fleste tilfælde ret til betaling under deres fravær. Det kan enten være løn eller sygedagpenge betalt af virksomheden eller kommunen.
  • Hvis en medarbejder er syg, kan virksomheden kræve, at medarbejderen dokumenterer sit fravær.
  • Der vil altid være forskellige former for sygdom, der kræver fravær af kortere eller længere varighed. I bør overveje, om I skal have en fraværspolitik.
  • Hvis en medarbejder på grund af fysiske eller psykiske skader får en nedsat arbejdsevne, er der forskellige muligheder for at fastholde medarbejderen på virksomheden.
  • Hvis virksomheden vil opsige en medarbejdere på grund af sygdom, skal I være opmærksom på særlige regler i forbindelse med 120-dagesreglen, handicap samt særligt beskyttede medarbejdere.
  • Virksomheder, som betaler løn til syge medarbejdere, har ret til refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom.
  • Det er sygedagpengeloven, som definerer, om en medarbejder kan betragtes som syg og dermed have ret til at få udbetalt sygedagpenge – og om virksomheden i forbindelse med dette har ret til refusion.
 
Få overblik over DI-services og værktøjer, som kan hjælpe jer med at udvikle jeres virksomhed.
PUBLICERET: 26-06-2015 OPDATERET: 16-04-2019