På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Betaling under sygdom

Medarbejdere, der bliver syge, har i langt de fleste tilfælde ret til betaling under deres fravær. Det kan enten være løn eller sygedagpenge betalt af virksomheden eller kommunen.

Funktionærer og funktionærlignende medarbejdere

Funktionærer og nogle funktionærlignende medarbejdere har ret til fuld løn under sygdom. Det gælder, uanset hvor længe de har været ansat i virksomheden, og uanset hvor lang tid de er syge.

Timelønnede medarbejdere

Timelønnede medarbejdere har ret til løn under sygdom efter reglerne i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af.

Som oftest skal medarbejdere have en bestemt anciennitet, før de har ret til løn fra virksomheden. Der kan ligeledes være forskellige anciennitetskrav, afhængig af om medarbejderen er fraværende på grund af sygdom eller en arbejdsskade.

Lønnen under sygdom er ikke nødvendigvis den samme som løn ved arbejde.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst samt en række andre overenskomster skal have 6 måneders anciennitet, før de får ret til sygeløn.

Timelønnede medarbejdere, der ikke opfylder betingelserne i overenskomsten for at få sygeløn, kan have ret til sygedagpenge.

Sygedagpenge

Medarbejdere, der ikke har ret til løn, kan have ret til sygedagpenge. I skal betale sygedagpenge til medarbejdere i op 30 dage. Det er dog en betingelse, at medarbejderen har været ansat i 8 uger og har arbejdet 74 timer i den periode.

Hvis medarbejderen ikke opfylder disse betingelser, eller hvis vedkommende er syg i mere end 30 dage, kan medarbejderen have ret til sygedagpenge udbetalt af kommunen.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet blanketter til fraværsdokumentation m.m. I kan bruge standarderne som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at blanketterne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find blanketter og vejledninger i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade værktøjer, skabeloner og vejledninger i forbindelse med sygdom: 

Find reglerne om betaling under sygdom her:

  • Industriens Overenskomst § 29
  • Fællesoverenskomsten § 17
  • Funktionærloven § 5.
Læs også mere om:
PUBLICERET: 22-06-2015 OPDATERET: 12-10-2018