På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Barns sygdom

Medarbejdere kan holde fri både på barnets første hele sygedag samt på den dag, hvor barnet bliver sygt i løbet af dagen, hvis de er omfattet af overenskomst, der giver dem ret hertil, eller hvis virksomheden har en personalepolitik om dette.

Hvis medarbejdere har barn syg, kan de holde fri på barnets første hele sygedag, hvis de er omfattet af overenskomst, der giver dem ret hertil. De kan også have ret til frihed på barnets første sygedag, hvis virksomheden har en personalepolitik om, at alle har ret til fri.

Det er kun den ene af forældrene, der kan holde fri på barnets første hele sygedag. Bliver barnet sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og må medarbejderen forlade arbejdet for at hente barnet, har medarbejderen også ret til fri resten af arbejdsdagen denne dag

Barnet skal være under 14 år. I flere overenskomster er der anciennitetskrav for at kunne holde fri på barnets første sygedag.

Betaling på barns første sygedag

Betalingen for både den dag hvor barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen samt for den hele sygedag følger de enkelte overenskomstbestemmelser.

Medarbejdere under Industriens Overenskomst med mere end 9 måneders anciennitet får eksempelvis fuld løn, mens medarbejdere med under 9 måneders anciennitet får en betaling svarende til sygedagpengesatsen.

Personalepolitik om ret til frihed på barnets første sygedag

Mange virksomheder har en personalepolitik om, at alle medarbejdere uanset overenskomst har ret til frihed med betaling på barnets første sygedag.

I den situation kan I selv bestemme, hvilke betingelser der skal være i forhold til anciennitet, betaling mv.

Medlem af DI? Brug vores standarder
DI har udarbejdet en blanket til fraværsdokumentation. I kan bruge standarden som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at blanketten f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.
Er du medlem af DI, kan du downloade en blanket til fraværsdokumentation:

Find reglerne om barns sygdom her:

  • Industriens Overenskomst
    § 30
  • Industriens Funktionær-overenskomst § 12 stk. 12
  • Fællesoverenskomsten § 14
  • Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service § 10
  • Implementering af forældreorlovsdirektivet: Industriens Overenskomst Bilag 12 samt Industriens Funktionæroverenskomst Bilag 21.
  • Orlov ved længerevarende hospitalsindlæggelse: Barselloven § 26.

Se mere på retsinformation.dk:

PUBLICERET: 26-06-2015 OPDATERET: 02-07-2018