På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Forlig
Overenskomstparterne bestræber sig på at opnå forlig ved overenskomstforhandlingerne. Støder de på vanskeligheder, er det Forligsinstitutionens opgave at hjælpe dem med at nå et resultat.
Mæglingsforslag samler enighed og uenighed

Alle aftaler om fornyelse af DI’s overenskomster indgår i et såkaldt mæglingsforslag, som Forligsmanden fremsætter.

Mæglingsforslaget samler de indgåede aftaler og overenskomster, hvor parterne ikke kunne blive enige, i én pakke. Det gælder både overenskomster under DI og overenskomster forhandlet af de øvrige organisationer i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Forligsmanden kan kun fremsætte et mæglingsforslag, hvis hverken DA eller LO modsætter sig det.

Samlet afstemning om overenskomsterne

Både arbejdsgivere og lønmodtagere stemmer om det samlede mæglingsforslag. Man stemmer altså ikke om hver overenskomst enkeltvis.

Lønmodtagerne vedtager eller forkaster mæglingsforslaget ved en urafstemning blandt medlemmerne af fagforbundene.

Hos arbejdsgiverne er det DA’s hovedbestyrelse, hvor DI er repræsenteret, der afgør om mæglingsforslaget kan vedtages.

Konfliktvarsler

Konfliktvarslerne er helt almindelig praksis i et overenskomstforløb og skal ikke tages som om, at en konflikt er nært forestående.

Forligsmanden kan udsætte varslede konflikter med to gange 14 dage.

Forligsinstitutionens rolle og formål

Højesteretsdommer Ole Hasselgaard er formand for forligsmændene.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan de fortsætte forhandlingerne i Forligsinstitutionen, hvor Forligsmand Ole Hasselgaard og de øvrige forligsmænd kan hjælpe dem med at nå et resultat.

Konflikt hvis mæglingsforslaget forkastes

Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag, bliver der konflikt.

Der kan også blive konflikt, hvis parterne på de store overens-komstområder er så uenige, at Forligsmanden ikke kan fremsætte et mæglingsforslag. Konflikter er sjældne i Danmark, men de er en risiko under alle overenskomstforhandlinger. Sidst de private overenskomstforhandlinger endte i konflikt var i 1998.

Er I medlem af DI, kan I læse mere om en eventuel konfliktsituation: