På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye arbejdsgivere hæftede ikke for medarbejdernes krav efter konkurs

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE. Vestre Landsret har afgjort, at to kommuner ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og derfor ikke hæftede for den løn, medarbejderne havde til gode hos et privat hjemmeplejefirma, som var gået konkurs.
Modelfoto

Overdragelse af opgave med hjemmeplejeopgave for ca. 1.500 borgere

Et privat hjemmeplejefirma gik konkurs, og derfor overtog to kommuner firmaets opgaver med hjemmehjælp til kommunernes borgere.

I forbindelse med overtagelse af opgaven ansatte kommunerne et antal medarbejdere, der havde været ansat i plejefirmaet, men også et antal helt nye medarbejdere.

Der var ikke enighed om, hvor stor en procentdel af plejefirmaets ansatte, der var blevet ansat af kommunerne, men det højeste opgjorte antal var hhv. 46 pct. og 39 pct. af de ansatte hos plejefirmaet.

Uenighed om virksomhedsoverdragelse

Lønmodtagernes Garantifond mente, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der blev ansat i kommunerne. Derfor nægtede Garantifonden at betale den tilgodehavende løn fra ansættelsen i plejefirmaet til disse medarbejdere.

Kommunerne mente ikke, at der var virksomhedsoverdragelse, og derfor ville de heller ikke betale lønnen, som plejefirmaet ikke havde betalt.

Medarbejdernes forbund anlagde sag

Da medarbejderne ikke kunne få udbetalt den manglende løn, anlagde deres forbund en retssag mod både kommunerne og Lønmodtagernes Garantifond.

Landsretten gav kommunerne ret

Vestre Landsret mente ikke, at der forelå en virksomhedsoverdragelse.

Landsretten startede med at udtale, at en aktivitet som hjemmehjælp primært er defineret ved arbejdskraften. Og derfor skulle det efter praksis vurderes, om kommunerne havde overtaget ”en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos den tidligere arbejdsgiver” (dvs. plejefirmaet) udførte den pågældende aktivitet.

Kommunerne skulle bedømmes hver for sig. Da kommunerne hver især havde overtaget under halvdelen af medarbejderne, ikke havde ansat ledere eller planlæggere fra plejefirmaet og havde ansat et betydeligt antal yderligere ansatte, var det ikke godtgjort, at nogen af kommunerne overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig del af plejefirmaets ansatte.

Derfor var der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Der var i øvrigt ikke tale om, at kommunerne havde forsøgt at omgå, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse.

Landsretten dømte derfor Lønmodtagernes Garantifond til at betale medarbejdernes løn.

DI var ikke involveret i sagen. 

DI's råd

Det er vigtigt at være opmærksom på virksomhedsoverdragelseslovens regler, når der overtages en opgave fra en virksomhed, som går konkurs, da der kan følge en lang række krav med, for så vidt angår ikke betalt løn, feriepenge osv. Det vil skulle vurderes ud fra alle faktiske omstændigheder i sagen, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

I denne sag var det hovedsageligt relevant, om  kommunerne havde overtaget en betydelig del af de medarbejdere, der havde været ansat i plejefirmaet.

I andre typer virksomheder vil det tværtimod være mest relevant at se på, hvilke aktiver der overtages. Det afhænger af, om virksomheden primært er defineret ved medarbejderne (som f.eks. hjemmehjælp, rengøring eller vagtvirksomhed) eller aktiverne (f.eks. buskørsel eller storkøkkendrift).

PUBLICERET: 08-01-2019 OPDATERET: 08-01-2019