På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fejl i beregningen af sygedagpengerefusion bliver nu rettet

SYGEDAGPENGEREFUSION. Fra årsskiftet er der rettet op på en fejl, der har været i beregningen af nogle sygedagpengesager. De berørte virksomheder får nu genberegnet deres refusion i de konkrete sager og får udbetalt eventuelt manglende refusion.

Forkert beregning

Siden januar 2015 har sygedagpengesatsen og dermed virksomhedens refusion været beregnet digitalt via oplysninger fra ’eIndkomst’. Der har desværre været fejl i beregningerne for timelønnede.

For det første blev AM-bidraget for feriepenge/søgnehelligdage/feriefridagsopsparing fratrukket to gange ved beregningen.

For det andet blev den del af feriepenge/søgnehelligdage/feriefridagsopsparing, der er pensionsbidrag i en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, fratrukket to gange.

Løsning fundet

Fra årsskiftet bliver beregningen ændret, så der korrigeres for det dobbelte fradrag for AM-bidrag.

For virksomheder, der har haft sager i 2015, vil disse i løbet af de første måneder af 2016 blive udtaget til genberegning, og virksomhederne får udbetalt den manglende refusion. NemRefusion orienterer virksomhederne direkte herom, og virksomhederne skal ikke selv foretage sig noget i den henseende.

Fra 2016 vil der ske en automatisk generel beregning af satsen, så beregningsgrundlaget fremover bliver korrigeret svarende til en pensionsbidragssats på 4 pct.

Denne løsning bliver formodentlig i 2017 afløst af en digital beregning.

DI's råd
Virksomheder der har været berørt af fejlen vil modtage passende information og de behøver ikke gøre yderligere, for at sagerne bliver genberegnet. 
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-01-2016 OPDATERET: 12-12-2016