På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Udfyldelse af overtidssedler er overenskomstmæssig arbejdstid

ARBEJDSTID. En faglig voldgift har afgjort, at det er en del af den overenskomstmæssige arbejdstid, når buschauffører udfylder overtidssedler. Det betyder, at virksomheden skal betale overtid for udfyldelsen, hvis det ikke kan ske inden for den øvrige almindelige arbejdstid.
Foto: Colourbox

Er udfyldelse af overtidssedler overarbejde?

Uoverensstemmelsen opstod på en busvirksomhed, fordi medarbejderne og det lokale forbund mente, at man skulle have overarbejdsbetaling, når man udfyldte sin overtidsseddel.

Man har altid udfyldt overtidssedler på busområdet. Sedlerne har buschaufførerne udfyldt på fysiske papirsedler indtil i 2012, hvor virksomheden skiftede til et IT-system, så medarbejderne skulle udfylde sedlerne på en PC i personalerummet.

Dette, mente forbundet, var en del af den overenskomstmæssige arbejdstid, som skulle aflønnes med overarbejdsbetaling.

Uenighed om praksis

Der var uenighed mellem parterne og vidnerne om, hvorvidt der var en praksis for at aflønne for den tid, medarbejderne brugte til at udfylde overtidssedler.

Virksomheden mente, at der altid havde været en praksis i branchen for, at man ikke havde aflønnet særskilt for udfyldelsen af sedlerne.

Forbundet gjorde derimod gældende, også ved vidneforklaringer, at man hos landets største aktører blot havde skrevet ekstra minutter på sedlen, når man udfyldte den.  Dette kunne virksomheden ikke afvise, da det kun ville blive opdaget ved stikprøvekontrol.

Ophold i vagtplanen

På busområdet har man ret mange afbrydelser i arbejdet i løbet af dagen. Ikke mindst fordi virksomhederne lægger udligningsophold ind i vagtplanen, hver gang bussen når til endestationen. Dette er for at forhindre, at en bus, der bliver forsinket fra morgenstunden, bliver ved med at være forsinket hele dagen.

Disse ophold skal udnyttes til andre arbejdsopgaver end kørsel af bussen, da det er betalt arbejdstid, og da overenskomsten sikrer, at arbejdstiden skal holdes effektiv. Arbejdsgiversiden mente ikke, at der var tale om effektiv arbejdstid, når medarbejderne ikke udfyldte overtidssedlerne i de indlagte ophold.

Arbejdstid, men ikke overarbejde

Dommeren konkluderede, at det var uklart, om der havde været en praksis for betaling eller ej, og derfor var hans vurdering, at når virksomheden har overladt det til medarbejderne selv at indberette overtid, måtte den tid, der var forbundet med det, være overenskomstmæssig arbejdstid.

Det blev dog ikke automatisk til overarbejde, medmindre virksomheden pålagde medarbejderne, at udfyldelsen af overtidssedlerne skulle ske i umiddelbar forlængelse af den almindelige arbejdstid. Altså i det tilfælde, hvor medarbejderen ikke har mulighed for at udfylde det inden for normal arbejdstid.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd

Sagen viser, at det kan betale sig for virksomheden at give klar instruks om, hvornår en bestemt opgave skal være udført. Altså i det konkrete tilfælde, om medarbejderne forventes at udfylde overtidssedlerne, inden de går hjem, eller om de blot skal udfylde i den normale arbejdstid i de efterfølgende dage.

Hvis de blot skal udfylde inden for den øvrige normale arbejdstid i de efterfølgende dage, så skal de ikke aflønnes særskilt for det, da arbejdstiden i forvejen er lønnet.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 06-02-2018 OPDATERET: 07-02-2018