På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Servicetillæg og anciennitetstillæg af godtgørelse for transporttid

TRANSPORTTID. Når servicevirksomheder kræver, at en medarbejder skal arbejde to forskellige steder, og derfor betaler transportgodtgørelse, skal der udover godtgørelsen også betales servicetillæg og anciennitetstillæg. Det har en helt ny kendelse slået fast.

Transportgodtgørelse

Flere voldgifter har slået fast, at servicevirksomheder efter Serviceoverenskomsten kun skal betale transportgodtgørelse, når virksomheden enten ved ansættelsen eller senere kræver, at en medarbejder udfører arbejde på flere forskellige arbejdspladser i forlængelse af hinanden og derfor transporterer sig mellem arbejdspladserne. Godtgørelsen svarer til grundtimelønnen i overenskomsten.

Hvis en medarbejder er frit stillet mht. at udføre arbejde på flere arbejdspladser, skal der ikke betales for transporten.

Derudover har en voldgift slået fast, at den betalte tid, medarbejderen anvender til transport mellem arbejdspladser, indgår i den ”normale, effektive, ugentlige arbejdstid”. Det betyder, at virksomheden skal betale overtidstillæg, hvis medarbejderens ordinære arbejdstid og betalte transporttid overstiger 37 timer om ugen.

Skal der betales servicetillæg og anciennitetstillæg oven i transportgodtgørelsen?

Som følge af afgørelsen om, at betalt transporttid indgår i arbejdstiden, rejste forbundet en sag om, at virksomheder skal betale servicetillæg og anciennitetstillæg for disse betalte transporttimer.

En undersøgelse viste, at nogle servicevirksomheder betaler, og andre ikke gør. Derfor er der ikke en fast praksis på området.

Da der ikke kunne opnås enighed, blev en højesteretsdommer bedt om at tage stilling til spørgsmålet i en faglig voldgift.

Dommeren sagde ja

Dommeren gav forbundet ret i, at virksomheder skal betale servicetillæg og anciennitetstillæg, når der betales transportgodtgørelse. Dommerens opfattelse er, at når transporttid indgår i arbejdstiden, stemmer ordlyden om, at der skal betales tillæg for alle ”arbejdstimer” bedst med, at tillæggene skal betales.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen viser, at I skal betale servicetillæg og anciennitetstillæg, hvis I betaler transportgodtgørelse for transporttid. Det samme vil gælde for brancheanciennitetstillæg efter den nye lønmodel.

Hvis I bliver mødt med et krav om efterbetaling, kan det være relevant at se på, om I i forvejen betaler – og har betalt - mere, end I skal. F.eks. hvis I betaler præstationsløn for transporttiden. Derfor skal vi anbefale, at I kontakter DI, hvis I betaler mere end grundløn for transporttid.

Nyheden er skrevet på grundlag af kendelse i FV 2017.0091.

De relevante bestemmelser i Serviceoverenskomsten:

  • § 1, stk. 1 og stk. 2
  • § 4, stk. 1 og stk. 2
  • § 6b
  • § 7, stk. 7
  • § 10, stk. 1
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 27-02-2018 OPDATERET: 27-02-2018