På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I orden at spille golf i arbejdstiden

ARBEJDSTID. En salgschef blev bortvist, efter at hans arbejdsgiver ved hjælp af GPS overvågning i medarbejderens bil havde konstateret, at salgschefen spillede golf i arbejdstiden. Vestre Landsret fandt bortvisningen uberettiget og overvågningen ulovlig.
Modelfoto: Colourbox

Fleksibel arbejdstid

Medarbejderen arbejdede som salgschef hos en forsikringsvirksomhed, hvor han stod for at oplære nye assurandører. Han var ansat til en ugentligt arbejdstid på 37 timer, men derudover var der i ansættelseskontrakten ikke aftalt en fast daglig arbejdstid, og medarbejderen tilrettelagde derfor i vid udstrækning selv de tidspunkter, han arbejdede på.

Eksempelvis tog medarbejderen sommetider ud og spillede golf midt på dagen, men mente, at han til gengæld arbejdede til sent om aftenen, og herudover at han altid var til rådighed på telefonen, når han var på golfbanen.

GPS-system i privat bil

Arbejdsgiveren havde i forbindelse med kontrol af medarbejderens kørselsregnskaber indsat en GPS tracker i medarbejderens private bil. Medarbejderen var orienteret om installationen af GPS’en og havde mulighed for at fjerne den, når han ikke kørte erhvervsmæssigt i sin bil.

Arbejdsgiveren blev ved hjælp af GPS’en opmærksom på, at medarbejderen flere gange havde opholdt sig på golfbanen i dagtimerne, og valgte på baggrund heraf at bortvise medarbejderen.

Uberettiget bortvisning

Sagen blev først anlagt for Retten i Sønderborg og senere anket til Vestre Landsret, som dog stadfæstede byrettens afgørelse om, at bortvisningen var uberettiget.

Landsretten lagde vægt på, at der i ansættelseskontrakten ikke var aftalt nogen nærmere arbejdstid ud over 37 timer ugentligt, og at arbejdsgiveren heller ikke havde udtrykt nogen forventning om medarbejderens færden i arbejdstiden.

Retten fandt heller ikke grundlag for, at medarbejderens færd på golfbanen havde været til skade for hans samlede arbejdsindsats. Derfor havde hverken en bortvisning eller en opsigelse af medarbejderen været berettiget.

Det blev også lagt til grund for afgørelsen, at virksomhedens indsamling af oplysningerne fra GPS’en var i strid med persondatalovens regler om god databehandlingsskik, men uden at medarbejderen var blevet personlig krænket i en grad, der udløste en særlig godtgørelse for tort.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at det altid er en meget konkret vurdering, hvad der udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, når det kommer til punktet om arbejdstid.

I dette tilfælde var det afgørende, at der ikke var aftalt noget nærmere om arbejdstiden i ansættelseskontrakten, og at virksomheden indtil bortvisningen havde accepteret, at medarbejderen i vid udstrækning selv planlagde sin arbejdstid. 

Virksomheden kunne i dette tilfælde heller ikke påvise, at medarbejderen havde forsømt sit arbejde ved at fordele arbejdstimerne selv.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 23-05-2018 OPDATERET: 23-05-2018