På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lokalaftaler

En lokalaftale beskriver de principper, der ikke allerede fremgår af overenskomsten. Virksomheder kan indgå lokalaftaler med deres medarbejdere om f.eks. fleksibel arbejdstid, rådighedsvagter og lønsystemer.

Lokalaftaler

De fleste overenskomster indeholder mulighed for, at de lokale parter kan indgå aftaler, der tilpasser overenskomstens principper til de lokale forhold. Dette kan ske gennem lokalaftaler.

Der findes ikke en lov, der omhandler lokalaftaler, så lokalaftaler ses oftest inden for overenskomsterne, der bl.a. indeholder regler om indgåelse og opsigelse af lokalaftaler.

En lokalaftale bruges til at beskrive de principper, der ikke allerede fremgår af overenskomsten.

De lokale parter kan indgå lokalaftaler om mange forskellige forhold. Det kan f.eks. være:

 • fleksibel arbejdstid
 • flextid
 • rådighedsvagter
 • lønsystemer
 • tillægsbetalinger
 • arbejdstøj.

Supplement til og fravigelse af overenskomst

Lokalaftaler supplerer overenskomsten inden for de fastlagte rammer. En lokalaftale må som hovedregel ikke være i strid med overenskomsten. Der er dog under nogen overenskomster mulighed for at indgå lokale aftaler om at afvige fra en række af overenskomstens bestemmelser.

Opsigelse af lokalaftaler

De lokale parter kan ligeledes opsige lokalaftaler, således at parterne kan blive frigjort fra de vilkår, aftalen indeholder.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet en skabelon til opsigelse af lokalaftaler. I kan bruge vores standard som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at opsigelsen f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade skabeloner og vejledninger om lokalaftaler:

Find reglerne om lokalaftaler her:

 • Lokalaftaler: Industriens Overenskomst § 8
 • Lokalaftaler: Industriens Funktionæroverenskomst
  § 23
 • Fravigelse af vilkår: Industriens Overenskomst
  § 8, stk. 7, af kapitlerne 1, 3, 4 og 10.
PUBLICERET: 29-08-2016 OPDATERET: 27-10-2017