På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kutymer

Kutymer er enten medarbejdere eller virksomheders adfærd, som ikke er aftalt i overenskomster eller lokalaftaler, men som bl.a. er blevet accepteret af den anden part over en længere periode.

En kutyme er en adfærd, der accepteres af en modpart igennem en periode, hvorefter adfærden kan opfattes som en stiltiende og forpligtende accept af adfærden.

Bindende kutymer

Det kan ikke generelt fastslås, hvornår en adfærd bliver til en bindende kutyme for de lokale parter, men hovedbetingelserne for at en kutyme binder en virksomhed er, at:

  • Kutymen har eksisteret over et længere tidsrum.
  • Indholdet af kutymen er klart og entydigt.
  • Kutymen følges uden væsentlige afvigelser.
  • Parterne har fulgt kutymen, fordi de har følt sig retligt forpligtet hertil.
  • Den ene part har haft indtryk af, at modparten handlede ud fra en retlig forpligtelse.

En kutymes bindende virkning kan være vanskelig at klarlægge og afhænger af de konkrete omstændigheder.

Opsigelse af kutyme

Kutymer opsiges på samme måde som lokalaftaler.

Industriens Overenskomster
En kutyme skal opsiges med to måneders varsel til udgangen af en måned, og opsigelsen skal ske over for medarbejderne. Hvis der er en tillidsrepræsentant for det pågældende arbejdsområde, skal virksomheden give opsigelsen til tillidsrepræsentanten. Det er vigtigt, at I i opsigelsen beskriver, hvilken kutyme der opsiges.

Når virksomheden har opsagt en kutyme, skal virksomheden holde lokalforhandling med tillidsrepræsentanten eller en repræsentanten for medarbejderne, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant. På mødet drøfter parterne, hvorvidt repræsentanten er enig i, at kutymen kan bortfalde. Hvis repræsentanten er enig, bortfalder kutymen, når opsigelsesvarslet på de to måneder er udløbet. Parterne kan også blive enige om, at kutymen bortfalder på et tidligere tidspunkt.

Uenighed

Hvis parterne ikke kan blive enige om, at kutymen skal falde bort, skal virksomheden og medarbejderrepræsentanten lave et uenighedsreferat. Den part, der opsiger kutymen, skal sende uenighedsreferatet og opsigelsen, herunder beskrivelse af kutymen, til DI eller medarbejdernes fagforbund.

Den opsigende parts organisation, ofte DI, begærer herefter et mæglingsmøde over for det eller de forbund, der er part i kutymen. På mæglingsmødet drøfter de lokale parter og organisationerne, hvorvidt de kan blive enige om, at kutymen skal falde bort.

Det er vigtigt, at virksomheden sender uenighedsreferatet og opsigelsen til DI, inden opsigelsesvarslet udløber. Hvis DI begærer mæglingsmøde, efter at opsigelsesvarslet er udløbet, skal virksomheden opsige kutymen igen.

Hvis organisationerne ikke kan blive enige om, at kutymen skal falde bort på mæglingsmødet, skal sagen behandles på et organisationsmøde.

På organisationsmødet bliver virksomheden frigjort fra kutymen. Det vil sige, at hvis organisationsmødet bliver holdt før udløbet af opsigelsesvarslet, fortsætter kutymen indtil opsigelsesvarslet udløber. Hvis organisationsmødet holdes efter udløbet af opsigelsesperioden, bortfalder kutymen samme dag, som organisationsmødet holdes.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til kutymer. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at en opsigelse af en kutyme f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Er du medlem af DI, kan du downloade skabeloner og vejledninger om kutymer:

Find reglerne om kutymer her:

  • Industriens Overenskomst
    § 8
  • Industriens Funktionær-overenskomst § 23.
PUBLICERET: 29-08-2016 OPDATERET: 27-10-2017