På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Industriens Overenskomst

Industriens Overenskomst gælder for medarbejdere, der ikke er funktionærer og dækker alt arbejde af håndværks- og produktionsmæssig karakter på virksomheden.

Industriens Overenskomst regulerer en række forhold for medarbejderne. Der er regler om bl.a. løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler, tillidsrepræsentanter, lokalaftaler, betaling under sygdom og barsel, pension, uddannelse. Derudover er der regler om tillidsrepræsentanter, lokalaftaler, fagretlig behandling m.m.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst

Industriens Overenskomst dækker typisk medarbejdere i produktionen, men også medarbejdere, der er ansat til eksempelvis rengøring eller arbejde i kantinen vil være omfattet.

Industriens Overenskomst dækker ikke funktionærer. De kan eventuelt være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Dækker alt arbejde inden for området

Industriens Overenskomst er en områdeoverenskomst. Det betyder, at den dækker alle de medarbejdere, der udfører arbejde dækket af overenskomsten. Det er ikke et krav, at medarbejderne er medlem af et bestemt fagforbund, ligesom uorganiserede medarbejdere også er dækket.

Virksomheder med en anden overenskomst

Virksomheder, der er omfattet af en anden overenskomst, der dækker arbejde i produktionen, vil være omfattet af Industriens Overenskomst for det arbejde, der udføres af medarbejdere, der ikke arbejder i produktionen og som heller ikke er funktionærer. Eksempelvis vil chauffører, der arbejder på virksomheder, hvor produktionen er dækket af Emballageoverenskomsten, være dækket af Industriens Overenskomst.

Timelønnede medarbejdere

Udgangspunktet er, at medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst er timelønnede. Det betyder, at de får løn, afhængig af hvor mange timer de arbejder. I modsætning til månedslønnede medarbejdere, der får en fast løn hver måned, uanset hvor mange arbejdsdage og timer der er i den pågældende måned.

Funktionærlignende medarbejdere

Det er ikke muligt at ansætte produktionsmedarbejdere som funktionærer.

I stedet kan medarbejdere i produktionen ansættes som funktionærlignende medarbejdere. Funktionærlignende medarbejdere har en række af funktionærlovens ansættelsesvilkår, f.eks. opsigelsesvarsler, men er ikke som helhed omfattet af funktionærloven.

Ansættelseskontrakter

DI og CO-industri har udarbejdet udkast til ansættelsesaftaler for såvel timelønnede medarbejdere som funktionærlignende medarbejdere.

De er optrykt i Bilag 4 og Bilag 5 i Industriens Overenskomst og kan downloades i boksen til højre.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til ansættelsesaftaler til medarbejdere dækket af Industriens Overenskomst. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at ansættelsesaftalerne f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Find reglerne i Industriens Overenskomst om:

 • Tillidsrepræsentanter: §§ 1-7
 • Lokalaftaler: § 8
 • Arbejdstid, herunder feriefridage: §§ 9-18
 • Løn: § 22
 • Fritvalgs Lønkontoen: § 25
 • Sygeløn: § 29
 • Barsel: § 35
 • Pension: § 34
 • Opsigelsesvarsler: § 38
 • Uddannelse: §§ 43- 44
 • Fagretlig behandling: § 48
 • Funktionærlignende medarbejdere: Bilag 5.
PUBLICERET: 24-08-2016 OPDATERET: 27-10-2017