På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Funktionæroverenskomst omfatter visse tekniske arbejdsopgaver, arbejdsopgaver inden for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet.

Medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst

I virksomheder, som er medlem af DIO I under DI, vil en del af virksomhedens tekniske funktionærer og funktionærerne på handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. På handels- og kontorområdet og laboratorieområdet dog kun, hvis HK succesfuldt har gjort den såkaldte 50-procentsregel gældende.

Overenskomsten er en områdeoverenskomst, hvorfor medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver inden for overenskomstens område, er omfattet af overenskomsten. Det gælder også, selv om medarbejderne eventuelt ikke er medlemmer af de forbund, der har forhandlet overenskomsten.

Uden for overenskomsten er direktører, ledere, akademikere, eksterne sælgere, værkførere samt særligt betroede medarbejdere.

50-procentsreglen

Industriens Funktionæroverenskomst gælder ikke automatisk for funktionærer på handels- og kontorområdet og laboratorieområdet.

Funktionæroverenskomsten træder først i kraft, når HK rejser krav om det og samtidig organiserer mindst 50 procent af de medarbejdere, som overenskomsten ønskes sat i kraft for.

Ved opgørelsen betragtes handels- og kontorområdet som et selvstændigt område og laboratorieområdet som et andet, selvstændigt område.

50-procentsreglen betyder kort, at hvis minimum 50 procent af medarbejderne beskæftiget med handels- og kontoropgaver eller på laboratorieområdet er medlemmer af HK, kan HK kræve, at Industriens Funktionæroverenskomst sættes i kraft på virksomheden eller den konkrete geografisk adskilte afdeling.

Er 50 procent af medarbejderne inden for det givne område medlemmer af HK, er virksomheden forpligtet til at tiltræde Funktionæroverenskomsten. Til gengæld kan HK ikke rejse krav om overenskomst, hvis mindre end 50 procent af medarbejderne er medlemmer af HK, ligesom virksomheden heller ikke kan blive mødt med et krav om at tiltræde en anden overenskomst med samme dækningsområde.

Kontakt DI for rådgivning

Det kan være vanskeligt for en virksomhed at foretage vurderingen af, hvorvidt en medarbejder er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

I de fleste tilfælde vil medarbejderens uddannelse indikere, om medarbejderen er dækket af overenskomsten, eller om medarbejderen falder uden for dækningsområdet.

Der kan dog være undtagelser, og det er ikke et krav, at medarbejderen har bestemt uddannelse (bortset fra dækningsområdet i bilag 2 og 3 for medarbejdere med en professionsbachelor- eller diplomuddannelse).

DI er klar til at hjælpe med rådgivning i konkrete sager.

Herunder kan I gå i dybden med:

 • tekniske funktionærer 
 • handels- og kontorområdet 
 • laboratorieområdet 
 • professionsbachelorer
 • datateknikere og elektrikere.
Medlem af DI? Brug vores standarder
DI har udarbejdet en skabelon til en ansættelseskontrakt til funktionærer dækket af Industriens Funktionæroverenskomst. I kan bruge vores standard som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at ansættelseskontrakten f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find reglerne i Industriens Funktionæroverenskomst om:

 • Tekniske funktionærer: § 1, stk. 1.
 • Professionsbachelorer og diplomuddannelser på det tekniske område: Bilag 2.
 • Handels- og kontorarbejde samt laboratoriearbejde:  § 1, stk. 2.
 • Professionsbachelorer og diplomuddannelser på handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet: Bilag 3.
 • 50-procentsreglen: Protokollat om oprettelse af overenskomst på handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet (bilag 1).

Find desuden:

 • Funktionærbegrebet: Funktionærloven § 1.
PUBLICERET: 26-08-2016 OPDATERET: 01-02-2019