På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bibeskæftigelse

Som udgangspunkt må funktionærer påtage sig hverv uden for arbejdstiden uden samtykke fra arbejdsgiveren.

Funktionærer

Reglerne for funktionærer om bibeskæftigelse findes i Funktionærloven. Ifølge Funktionærloven kan en funktionær, uden samtykke fra arbejdsgiveren, påtage sig hverv uden for arbejdstiden, når det kan varetages uden ulempe for virksomheden. Der tænkes her på hverv, som naturligt udføres i funktionærens fritid, og derved hører til dennes privatliv. Det er uden betydning, om der ydes et honorar for udførelsen af dette hverv.

Overenskomstdækkede medarbejdere

Visse overenskomster indeholder endvidere et forbud mod bijobs.

Det kan i ansættelseskontrakten bestemmes, at medarbejderen ikke må påtage anden lønnet beskæftigelse, uden forudgående skriftligt samtykke fra arbejdsgiveren.

Tilladelse til et egentligt erhvervsmæssigt bijob vil bero på en konkret vurdering af, om jobbet vil kunne indebære en interessekonflikt i forhold til arbejdet i virksomheden eller på anden måde være til gene for jobudøvelsen i virksomheden, eksempelvis fordi bijobbet kan påvirke medarbejderens muligheder for at påtage sig overarbejde, påføre medarbejderen en forøget risiko for at blive syg eller medføre at gældende regler om arbejdstid overtrædes.

Personalepolitik om bierhverv

Virksomheden kan udarbejde en politik til eksempelvis personalehåndbogen vedrørende bibeskæftigelse. Det er valgfrit at have en politik på området, men det anbefales.

I kan også indsætte afsnit om bierhverv i medarbejderens ansættelseskontrakt. Find eksempler på disse i funktionærkontrakterne, som kan skræddersys i DI DokumentGenerator: