På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Alkoholpolitik

En personalepolitik om alkohol kan skabe klare retningslinjer for alkohol på arbejdspladsen. En alkoholpolitik bør blandt andet tage stilling til støtte til medarbejdere og sanktioner for overtrædelse af alkoholpolitikken.

Udover personlige konsekvenser kan en medarbejders alkoholproblemer også have konsekvenser for kolleger og virksomhed. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at indføre en alkoholpolitik, så virksomheden aktivt tager stilling til alkohol på arbejdspladsen og skaber den kultur, der er hensigtsmæssig for virksomheden.

Før indførelsen af en alkoholpolitik er det nødvendigt, at der foregår en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Der skal foregå en dialog i samarbejdsudvalget (SU), jf. Samarbejdsaftalen, før en alkoholpolitik kan indføres. Hvis man ikke har SU på virksomheden, kan drøftelserne foregå med tillidsrepræsentanten. Har virksomheden heller ikke en tillidsrepræsentant, kan ledelsen vælge at tage drøftelserne direkte med medarbejderne. Det er dog i sidste ende ledelsens ret at indføre en alkoholpolitik.

Forud for dialogen skal virksomheden have fundet ud af, hvad man ønsker at opnå med en alkoholpolitik.

En alkoholpolitik kan udtrykke virksomhedens holdning til alkohol og bør forholde sig til følgende:

  • Omfanget af alkoholindtagelse
  • Håndtering af medarbejdere med alkoholproblemer
  • Kontrolforanstaltninger
  • Konsekvenser for brud på alkoholpolitikken

Omfanget af alkoholindtagelse

Virksomheden skal vurdere, om der overhovedet må nydes alkohol i virksomheden, eller om der skal indføres et alkoholforbud.

Hvis det besluttes, at det er tilladt at indtage alkohol på arbejdspladsen, skal der dels tages stilling til mængden af alkohol, der må indtages på virksomheden samt hvor det må indtages og under hvilke omstændigheder. Det kan som eksempel være tilladt at nyde alkohol i begrænsede mængder ved kollegers fødselsdage, jubilæer og andre lignende tilfælde – eventuelt med forudgående tilladelse fra ledelsen.

Håndtering af medarbejdere med alkoholproblemer

En alkoholpolitik kan med fordel beskrive, hvordan medarbejdere kan tage det op, hvis de selv eller kollegaer har alkoholproblemer, og hvordan virksomheden eventuelt støtter medarbejdere med alkoholproblemer.

Virksomheden kan i forbindelse med alkoholpolitikken tage stilling til om, og eventuelt hvordan man vil støtte medarbejdere med alkoholproblemer. Det kan for eksempel være med klare nedskrevne procedurer for hjælp og tilbud, herunder: hvem der indleder snakken med medarbejderen, hvordan foregår snakken, hvilke krav stiller man til medarbejderen, hvordan agerer man, når medarbejderen er kommet tilbage fra eventuel (døgn-)behandling, og hvordan håndterer man eventuelle tilbagefald.

Der findes flere forskellige tilbud om hjælp i forbindelse med alkoholproblemer, og nogle tilbud indebærer, at medarbejdere sagtens kan være i behandling samtidig med, at de går på arbejde. Alle kommuner tilbyder gratis alkoholbehandling.

Der findes også private behandlingstilbud, og virksomheden bør tage stilling til, om man er indstillet på at betale for medarbejdernes eventuelle alkoholbehandling. Hvis man beslutter sig for at betale, gælder der særlige skatteregler for, at betalingen for behandlingen kan være skattefri for den enkelte medarbejder. Behandlingen skal blandt andet være mulig for alle medarbejdere.

Kontrolforanstaltninger

Hvis der indføres kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdernes alkoholindtagelse, bør det fremgå af alkoholpolitikken. Se mere under kontrolforanstaltninger, der beskriver, hvordan virksomheden kan indføre kontrolforanstaltninger.

Der er for nylig afsagt to faglige voldgiftskendelser, hvor opmanden i begge sager kom frem til, at alkometer-test foretaget på virksomheden var tilstrækkelige til at dokumentere tilstedeværelsen af alkohol, og at de dermed kan lægges til grund ved opsigelse og bortvisning. Dette samme gælder for test med alkolåse. I begge sager havde virksomheden på grund af arbejdets karakter indført nultolerance i forhold til alkohol. Derfor var det kun nødvendigt at bevise, at medarbejderen havde alkohol i blodet, og ikke hvor meget alkohol.

Konsekvenser for brud på alkoholpolitikken

En medarbejders brud på alkoholpolitikken kan være så alvorlig, at det kan være grundlag for opsigelse eller bortvisning. I mindre alvorlige tilfælde kan virksomheden tildele advarsler. Det bør fremgå af alkoholpolitikken, at brud på alkoholpolitikken kan medføre opsigelse eller bortvisning. Det er vigtigt, at virksomheden rent faktisk har håndhævet alkoholpolitikken, hvis virksomheden ønsker, at brud på alkoholpolitikken skal have konsekvenser for en medarbejder.

Kommunikation af alkoholpolitik

Det er vigtigt, at virksomheden sørger for at kommunikere alkoholpolitikken ud til alle medarbejderne på en tydelig måde, hvilket gerne skal kunne dokumenteres efterfølgende. Virksomheden skal også sørge for, at den gældende alkoholpolitik altid er tilgængelig for medarbejderne, og det kan være en god ide at gøre medarbejderne opmærksomme på ændringer.

Virksomheder uden alkoholpolitik

Selvom virksomheden ikke har en alkoholpolitik, kan virksomheden sanktionere medarbejderes uacceptable adfærd i forbindelse med alkoholpåvirkning eller -indtagelse på arbejdspladsen, hvis adfærden er tilstrækkelig kritisabel. Det vil afhænge af den enkelte sags omstændigheder, og generelt står virksomheden stærkere, hvis man har indført en alkoholpolitik. 

Klar til persondataforordningen?

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

I Personale Update og på di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

Samarbejdsaftalen

Der skal foregå en dialog i SU, jf. Samarbejdsaftalen, før en alkoholpolitik kan indføres. Hvis man ikke har SU på virksomheden, kan drøftelserne foregå med tillidsrepræsentanten.

Skattefri alkoholbehandling
Hvis virksomheden beslutter sig for at betale for en medarbejders alkoholafvænning, gælder der særlige skatteregler i Ligningsloven § 30 for, at betalingen for behandlingen kan være skattefri for den enkelte medarbejder.
Kendelse om alkoholforbud
Der er afsagt en faglig voldgiftskendelse på det kommunale område, hvor en kommune fik medhold i, at det er i orden med et totalt forbud mod alkohol på arbejdspladsen.
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 04-12-2018