På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Årlig arbejdstid

Den årlige arbejdstid varierer og afhænger f.eks. af antallet af søgnehelligdage, som falder på hverdage, feriefridage, normeret arbejdstid m.m. Det er særligt vigtigt for virksomheder med holddrift at kende den årlige arbejdstid, så de kan tilrettelægge arbejdstiden korrekt.

Når virksomheden skal planlægge arbejdet, er det vigtigt at kende til den årlige arbejdstid. Den årlige arbejdstid afgør, hvor mange timer medarbejderne skal arbejde, og hvor mange timers løn medarbejderne skal have. Den årlige arbejdstid afgør derfor også, hvor mange medarbejdere der skal være på virksomheden til at udføre virksomhedens produktion.

Dette er særdeles vigtigt for de virksomheder, der har tilrettelagt arbejdet i holddrift. Arbejde i holddrift kan planlægges over lange perioder, hvorfor periodens samlede arbejdstid spiller en væsentlig rolle for virksomhedens produktion og planlægning.

Varierende årlig arbejdstid

Den årlige arbejdstid varierer fra år til år, og det årlige antal arbejdsdage for en given medarbejder afhænger af flere ting. Den afhænger f.eks. af:

 • Hvor mange søgnehelligdage der falder på ugens hverdage, idet den årlige arbejdstid afkortes ved søgnehelligdage.
 • Om medarbejderen har ret til feriefridage, og om medarbejderen vælger at holde disse feriefridage.
 • Hvad medarbejderens normerede ugentlige arbejdstid er. Arbejder medarbejderne f.eks. i holddrift, kan deres arbejdstider være forskellige, alt efter hvilke hold de arbejder på.
 • Om der på virksomheden er aftale om fridage eller kutyme om fridage, som også afkorter den årlige arbejdstid.

Industriens Overenskomst

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, har ret til følgende overenskomstmæssige fridage:

 • 1. maj
 • grundlovsdag 
 • 24. december.

Den årlige arbejdstid skal derfor afkortes, hvis disse dage falder på ugens fem første hverdage.

Find reglerne om arbejdstid og fridage her:

 • Industriens Overenskomst
  § 18
 • Fællesoverenskomsten § 2.
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 31-10-2017