På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skiftehold

Ved skifteholdsarbejde eller holddrift er arbejdet/arbejdstiden som udgangspunkt tilrettelagt sådan, at to eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden i døgnet og oftest skifter arbejdstid efter en fastlagt arbejdstidsplan.

Regler for skifteholdsarbejde

Der findes som udgangspunkt ingen lovgivning, der regulerer skifteholdsarbejde. Der findes dog regler om, at virksomheden skal tilbyde helbredskontrol til skifteholdsarbejdere, der arbejder om natten.
 
Mange overenskomster indeholder regler om skifteholdsarbejde, herunder Industriens Overenskomst og Fællesoverenskomsten. Sørg derfor altid for at tjekke, om den overenskomst, I er dækket af, indeholder regler om skiftehold.

Hvis I overvejer at oprette skiftehold for funktionærer anbefaler vi, at I kontakter DI for rådgivning.

Tilrettelæggelse af skiftehold

I kan tilrettelægge skifteholdsarbejde på flere måder:

I kan tilrettelægge skifteholdsarbejde, sådan at medarbejderne skifter mellem forskellige daglige arbejdstider (f.eks. dag, aften og nat) og normalt således, at faste grupper af medarbejdere arbejder på samme hold.

I kan også tilrettelægge skifteholdsarbejdet, sådan at medarbejderne arbejder på faste hold (dag, aften og nat). Det vil sige at medarbejderne arbejder i hold, hvor de arbejder på faste tider af døgnet. Det er en forudsætning, at I lokalt er enige om, at skifteholdsarbejdet tilrettelægges med faste hold.

Fleksibilitet

Skifteholdsreglerne indeholder mange muligheder for at tilrettelægge virksomhedens driftstid fleksibelt.

Reglerne kan virke uoverskuelige, og det kan være svært at få et præcist overblik over, hvilke muligheder I har for at lave fleksible skifteholdsplaner, der indfrier både virksomhedens og medarbejdernes ønsker.

Det er dog en god idé at indgå lokalaftaler om arbejde i skiftehold eller holddrift, så I kan skræddersy dem til jeres virksomheds behov.

Hvis I ønsker inspiration til, hvordan I kan tilrettelægge jeres skifteholdsarbejde mere fleksibelt, kan I kontakte DI’s arbejdstidseksperter.

Kontakt DI på 3377 3377.

Medlem af DI? Brug skifteholdsprogrammet

Skifteholdsreglerne indeholder mange muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse af virksomhedens drift.

Reglerne kan virke uoverskuelige, og det kan være svært at få et præcist overblik over, hvilke muligheder der findes for at lave skifteholdsplaner, der indfrier både virksomhedens og medarbejdernes ønsker.

DI har i fællesskab med CO-industri udarbejdet et web-baseret skifteholdsprogram, som I kan benytte til at udarbejde jeres skifteholdsplaner.

Systemet er udarbejdet på baggrund af reglerne om skiftehold i Industriens Overenskomst, herunder normtider, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage.

Systemet kan også bruges af virksomheder, som er omfattet af andre overenskomster, men I skal være opmærksomme på, om de i forvejen indsatte normtider, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage passer til jeres overenskomst.

Første gang du skal bruge systemet, skal du oprette dig som bruger.

Efterfølgende kan du tilgå systemet via skifteholdsplan.dk.

Vær opmærksom på, at der er rettelser til skemaet for normtid på side 14 og 15 i den trykte skifteholdspjece. Rettelserne er indsat i skemaerne under spørgsmålet "Hvad er den årlige arbejdstid for skifteholdsarbejdere dækket af Industriens Overenskomst?" på websiden ”I dybden med skiftehold”.

DI har i fællesskab med CO-industri udarbejdet et web-baseret skifteholdsprogram, som I kan benytte til at udarbejde jeres skifteholdsplaner.

Systemet er udarbejdet på baggrund af reglerne om skiftehold i Industriens Overenskomst, herunder normtider, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage.

Systemet kan også bruges af virksomheder, som er omfattet af andre overenskomster, men I skal være opmærksomme på, om de i forvejen indsatte normtider, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage passer til jeres overenskomst.

Første gang du skal bruge systemet, skal du oprette dig som bruger.

Efterfølgende kan du tilgå systemet via skifteholdsplan.dk.

Vær opmærksom på, at der er rettelser til skemaet for normtid på side 14 og 15 i den trykte skifteholdspjece. Rettelserne er indsat i skemaerne under spørgsmålet "Hvad er den årlige arbejdstid for skifteholds-arbejdere dækket af Industriens Overenskomst?" på websiden ”I dybden med skiftehold”.

Du kan finde reglerne om skiftehold/holddrift her:

  • Industriens Overenskomst
    § 15
  • Træets Overenskomst § 7
  • Fællesoverenskomsten § 15 og Fællesordning for arbejde i holddrift indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen.
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 11-04-2018