På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arbejdstid

Find viden om: afspadsering, arbejdsfordeling, deltidsarbejde, fleksibel arbejdstid, forskudt tid, hjemsendelse, natarbejde og helbredskontrol, overarbejde, pauser, skiftehold/holddrift, tilkaldevagt og rådighedsvagt, ude- og rejsearbejde samt befordring, weekendarbejde og årlig arbejdstid.
EMNER INDEN FOR ARBEJDSTID
 • Afspadsering er frihed, som medarbejderen får som kompensation for f.eks. at have arbejdet over.
 • Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage.
 • Deltidsarbejde er arbejde på et lavere gennemsnitligt timeantal end det, fuldtidsmedarbejdere inden for det pågældende arbejdsområde normalt arbejder.
 • Distancearbejde er arbejde, som regelmæssigt udføres uden for virksomhedens adresse, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden.
 • Har en virksomhed i perioder mere eller mindre arbejde, kan det være en fordel at omlægge arbejdstiden, så den bliver mere fleksibel og passer med efterspørgslen på varer og tjenesteydelser.
 • Hvis virksomheden har medarbejdere ansat til arbejde helt eller delvist uden for den normale daglige arbejdstid, kan medarbejderne være omfattet af regler om forskudt arbejdstid.
 • Virksomheder kan hjemsende medarbejdere, hvis de ikke kan beskæftige medarbejderne f.eks. på grund af råvaremangel, maskinnedbrud eller dårligt vejr.
 • I Danmark er det lovpligtigt, at virksomheder tilbyder medarbejdere, der skal arbejde om natten, en gratis helbredskontrol, inden de påbegynder natarbejdet.
 • Der er regler for, hvor meget medarbejdere må arbejde. Derudover skal virksomheden vide, hvad medarbejderen evt. skal have i betaling, hvis han eller hun arbejder over.
 • Alle medarbejdere, som har en arbejdsdag, der er længere end seks timer, har ret til en pause. Medarbejdere beskæftiget ved passager- eller godstransport kan være omfattet af reglerne om køre-/hviletid.
 • Ved skifteholdsarbejde kan to eller flere hold af medarbejdere efter tur afløse hinanden i døgnet og skifte arbejdstid efter en fastlagt plan.
 • Har virksomheden behov for, at medarbejdere er til rådighed uden for virksomhedens normale arbejdstid, kan virksomheden indgå aftale med medarbejderne om tilkalde- og rådighedsvagter.
 • Når arbejdet foregår uden for den arbejdsplads, hvor medarbejderen normalt arbejder, kan virksomheden være forpligtet til at betale for ude- og rejsearbejde samt befordring.
 • Hvis jeres medarbejdere er omfattet af en overenskomst, skal I undersøge, om det er muligt at sætte dem til weekendarbejde, og hvordan arbejdet i så fald er reguleret.
 • Den årlige arbejdstid varierer og afhænger f.eks. af antallet af søgnehelligdage, som falder på hverdage, feriefridage, normeret arbejdstid m.m.
 
Få overblik over DI-services og værktøjer, som kan hjælpe jer med at udvikle jeres virksomhed.

Skriv kommentar 

Kontrakter:
Skræddersy kontrakter (herunder deltidskontrakter) til funktionærer uden overenskomst og indsæt afsnit om overarbejde i kontrakten:

Helbredskontrol:
Overenskomstparterne inden for en række overenskomstområder har udarbejdet en vejledning om natarbejde og et tilhørende spørgeskema, som Arbejdstilsynet har godkendt.

Skiftehold:
DI har i fællesskab med CO-industri udarbejdet et web-baseret skifteholdsprogram, som I kan benytte til at udarbejde jeres skifteholdsplaner.
Få adgang til di.dk
Er din virksomheden medlem af DI, men mangler du adgang til di.dk, kan du oprette en profil.
På di.dk er noget af indholdet forbeholdt DI's medlemmer. Få information om og hjælp til brugen af di.dk:
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 12-04-2019