På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Natarbejde og helbredskontrol

I Danmark er det lovpligtigt, at virksomheder tilbyder medarbejdere, der skal arbejde om natten, en gratis helbredskontrol, inden de påbegynder natarbejdet.

Natperioden aftales på den enkelte virksomhed.

Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00.

Træffes der ikke lokalaftale herom, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

Der er tale om natarbejde, hvis en medarbejder udfører 3 timer eller mere af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller hvis medarbejderen inden for en periode på 12 måneder udfører 300 timers arbejde i dette tidsrum.

Virksomheden har pligt til at tilbyde medarbejdere, der udfører natarbejde, en helbredskontrol, inden de påbegynder deres natarbejde og derefter regelmæssigt mindst hvert tredje år.

Det er dog ikke et krav, at medarbejderen gennemfører helbredskontrollen.

Der er ikke klare retningslinjer for, hvem der kan udføre helbredskontrollen, eller hvordan kontrollen skal gennemføres.

Natarbejdere omfattet af en overenskomst

Natarbejdere, der er omfattet af størstedelen af de overenskomster, DI er part i (herunder Industriens Overenskomst, Fællesoverenskomsten og Træets Overenskomst), skal tilbydes helbredskontrol mindst hvert andet år.

Helbredskontrollen er omfattet af reglerne i lov om helbredsoplysninger. Det indebærer, at virksomheden skal orientere Arbejdstilsynet om:

  • at helbredskontrollen tilbydes
  • hvordan helbredskontrollen er tilrettelagt 
  • hvem der udfører den.

Helbredskontrollen må først gennemføres fire uger, efter at Arbejdstilsynet er orienteret.

Helbredskontrollen tager udgangspunkt i en samtale med medarbejderen. Samtalen skal afdække mulige symptomer, der kan vise, at medarbejderen ikke bør udføre natarbejde.

Helbredskontrollen skal gennemføres af sagkyndige og under lægelig supervision. Det kan være en læge, en sundhedsinstitution eller en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som virksomheden træffer aftale med om at gennemføre helbredskontrollen. Tjek protokollatet for den relevante overenskomst.

De, som udfører helbredskontrollen, har tavshedspligt. Virksomheden må ikke anmode om eller modtage de helbredsmæssige oplysninger, som kommer frem ved undersøgelsen. Det er lønmodtageren, som skal underrette arbejdsgiveren, hvis helbredskontrollen giver anledning til, at virksomheden bør foretage ændringer i arbejdsforholdet.

Fastlagte procedurer

I kan finde de præcise procedurer for hhv. Industriens Overenskomst samt Fællesoverenskomsten under i dybden med natarbejde og helbredskontrol:

Vejledninger

For at sørge for at natarbejdere tilbydes en passende helbredskontrol, har overenskomstparterne inden for en række overenskomstområder udarbejdet en vejledning om natarbejde og et tilhørende spørgeskema, som Arbejdstilsynet har godkendt. Spørgeskemaet kombineret med en samtale med en sundhedsfaglig person kan udgøre virksomhedens tilbud til natarbejdere.

Find vejledningerne i højre spalte.

For at sørge for at natarbejdere tilbydes en passende helbredskontrol, har overenskomstparterne inden for en række overenskomstområder udarbejdet en vejledning om natarbejde og et tilhørende spørgeskema, som Arbejdstilsynet har godkendt.

Spørgeskemaet kombineret med en samtale med en sundhedsfaglig person kan udgøre virksomhedens tilbud til natarbejdere.

PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 11-04-2018